Trafiksäkerhet i Trosa: "Ibland tar vi bort övergångställe"

Är det ett övergångsställe utan linjer och vem har egentligen företräde? – De som passerar Nyängsvägen måste se sig för innan de korsar vägen, säger Christoffer Eriksson, gatu- och parkingenjör på Trosa kommun.

25 mars 2019 19:29

"Varför är detta inte ett propert övergångsställe, någon som vet?"

På ett lokalt Trosaforums på internet har det skapats en längre tråd beträffande övergångspassagen vid rondellen vid äventyrsminigolfen och Trossen. En rad personer är osäkra på om det handlar om ett övergångsställe då det saknas skyltar och streck och vad som egentligen gäller.

"Tanken är väl att man ska gå över gatan där, men att bilar har företräde framför gående?" påpekar en Trosabo.

Rondellen med dess nuvarande utformning byggdes 2011. Christoffer Eriksson är gatu- och parkingenjör på Trosa kommun. Till SN påpekar han att ett övergångsställe inte är en trafiksäkerhetshöjande åtgärd utan istället kan vara tvärtom.

– För att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bygger man ofta den här typen av säkra gångpassager. På så sätt måste de som passerar Nyängsvägen se sig för innan de korsar vägen. Eftersom det varken finns vägmärke eller målat som övergångsställe är det väldigt tydligt att det endast är en säker gångpassage, säger Christoffer Eriksson.

Kommunen får in frågor då och då från allmänheten.

– Vi får frågeställningar gällande övergångsställen några gånger per år och vi arbetar för att säkra cirka 2-3 platser/år genom ombyggnad av befintligt övergångsställe med avsmalning, eller andra hastighetsdämpande åtgärder. Ibland tar vi bort övergångställe eller ombyggnad till gångpassage. Förra året genomförde vi bland annat åtgärder på Centrumvägen utanför Hedebyskolan/Fornbyskolan samt Safiren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Hellmyrs

Ämnen du kan följa