Tre områden i Eskilstuna mest utsatta i Sverige

Tre av Sveriges mest brottsutsatta områden finns i Sörmland. Alla i Eskilstuna. Det är Fröslunda, Lagersberg och Skiftinge. Det framgår av en ny rapport från polisen.

9 februari 2016 12:31

I rapporten som tagits fram av NOA, Nationella operativa avdelningen inom polisen, listas de områden i Sverige som räknas som mest utsatta för allvarlig brottslighet. Totalt finns det 53 områden på listan. 15 av dem räknas som särskilt utsatta, medan sex områden bedöms som riskområden och 32 som utsatta.

De områden som listas som särskilt utsatta ligger bland annat i Örebro, Stockholm, Malmö och Göteborg. Också bland de listade riskområdena finns Örebro med liksom vissa kommuner i Stockholmstrakten.

Fröslunda, Lagersberg och Skiftinge hamnar på listan för utsatta områden.

Rapporten är en fördjupning av förra årets rapport "en nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället" - och ska bland annat ligga till grund för att arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten i områden där behoven är som störst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingar Frostberg