Trosa öppnar för bidrag till fler föreningar

Flera föreningar i kommunen har ansökt om att få bli bidragsberättigande. Bland annat Somaliska ungdomsföreningen.

15 mars 2019 19:35

Kultur- och fritidsnämnden klassar Somaliska ungdomsföreningen i Sörmland (SUS) som en social förening och beviljar dem därmed rätt att bli bidragsberättigande. Föreningen uppger sig ha en demokratiskt vald styrelse, vara öppen för alla samt är politiskt och religiöst obunden och vill verka för en meningsfull fritid i Trosa kommun. SUS har säte i Nyköpings kommun. Men man kommer även ha verksamhet och avdelningar i bland annat Trosa, där man planerar samarbeta med ABF.

Föreningen uppger i sina stadgar att man bland annat vill främja gemenskap mellan människor i olika åldrar och sociala, etniska och kulturella bakgrunder. Det fastslås att man värnar barns och ungas sociala och kulturella utveckling. Under 2019 vill föreningen – som säger sig vara partipolitiskt obunden och driva en drog- och rökfri verksamhet – ägna sig åt kultur- och fritidsaktiviteter, olika utbildningsinsatser och insatser för att öka sysselsättningen hos medlemmarna. Man beskriver att verksamheten bedrivs med demokratiska arbetsformer och att man värnar jämställdhet mellan kvinnor och män.

Även Lions club, som under 60 år varit verksam i Trosa kommun, har för första gången ansökt om att bli bidragsberättigande.

På torsdagskvällens kultur- och fritidsnämndssammanträde togs beslut om föreningarnas bidragsberättigande.

– Det är en begäran om att kunna få ta del av bidrag, plus subventionerad hyrestaxa framöver, förklarar Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef i Trosa kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Hellmyrs

Ämnen du kan följa