Kravet: Åtgärda missfärgat, unket dricksvatten

Åtgärda kvalitetsproblemen med dricksvattnet och upprätta rutiner kring klagomålshanteringen. De kraven ställer miljönämnden i Trosa kommun på Åda gods AB – efter upprepade klagomål på dricksvattnet.

14 januari 2019 06:33

I ett delegationsbeslut fastslår Miljökontoret i Trosa att man under 2017 och 2018 mottagit "flera klagomål" från boenden gällande kvaliteten på dricksvattnet som tillhandahålls av Åda gods AB. Klagomålen har kretsat kring att vattnet varit missfärgat och att smaken unken. I december beslutade miljönämnden att förelägga Åda gods AB att uppfylla kvalitetskraven enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, samt inkomma med en provtagningsanalys som styrker detta. Åda gods ska även upprätta rutiner för klagomålshantering och om hur konsumenterna ska informeras när dricksvattnet inte uppfyller kvalitetskraven. Vidare beslutade miljönämnden att Åda gods AB måste upprätta rutiner för när dricksvattenprover visar tjänligt med anmärkning och otjänligt. Rutiner och analyser ska ha skickats till miljökontoret senast 31 januari.

Michael Isoz driver Åda gods.

– Tidigare hade vi egen vattenkälla. Men sedan bytte vi till kommunal och det var då vi började få problem med detta. Vi vet inte exakt vad som hänt, det är jättekonstigt.

Eftersom klagomålen varit återkommande och för att säkerställa att dricksvattnet som tillhandahålls uppfyller kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna anser kontrollmyndigheten att ett föreläggande är nödvändigt så att problemen avhjälps. Enligt Michael Isoz har Åda gods arbetat kopiöst hårt för att avhjälpa vattenproblemen, som enligt honom berör "ett par hundra personer."

– Vi har jobbat som sjutton med det här. Men nu har vi i alla fall en automatisk kloranläggning och vattnet blir bara bättre och bättre. Det är ju inget man blir sjuk av eller så.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Hellmyrs

Ämnen du kan följa