Trosabo vill ha farthinder på Hagabergsvägen: "Olyckan snart framme"

Det körs för fort på Hagabergsvägen i Trosa bland alla barn. Det behövs farthinder – annars händer snart en olycka. Detta menar en oroad Trosabo som klagat till kommunen.

31 mars 2019 13:03

Privatpersoner kontaktar med jämna mellanrum Trosa kommun med synpunkter på att det körs för fort i området man bor i. Under 2019 har flera personer hört av sig. Nu har en person boendes på Hagabergsvägen skrivit till kommunen med synpunkter på för höga hastigheter kring gatan, där det för tillfället byggs en hel del. "Märker av vissa boende och byggtrafik som kör väldigt fort. Då vi bor i en kurva är det dålig sikt. Undrar vem man ska kontakta för att få tillstånd att placera ut farthinder, exempelvis blomlådor eller om ni i kommunen har något att erbjuda?"

Kvinnan påpekar vidare att det är mycket barn i låg ålder på gatan och som springer över till varandra. "Ser det som en stor risk och att olyckan snart är framme."

Peder Loqvist är ingenjör vid tekniska enheten på Trosa kommun. Han hänvisar till att fastighetsägare är välkomna att ansöka om blomlådor som kan placeras ut på gator dör man vill få ner hastigheterna.

– Vi kommer utföra en trafikmätning på Hagabergsvägen detta år, så ser vi om hastigheten är avvikande från hastighetsbegränsningen. Skulle mätningen avvika så får se över denna gata med eventuella åtgärder. "Vägbulor" är vi väldigt restriktiva med inom villaområden.

Villkor för blomlådor

Lokalgata med villakaraktär, tomtutfarter.

30 km/timmen.

Linjetrafik trafikerar ej.

Gatans bredd minst fem meter.

Gatan måste uppfylla de givna siktkraven om 50 meter från skymd kurva eller backkrön.

Blomlåda får inte stå närmare än 20 meter från vägkorsning.

Källa: Trosa kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Hellmyrs

Ämnen du kan följa