Tvåtusen till får lämna Sandvik

Verkstadskoncernen Sandvik börjar märka av en vikande efterfrågan och planerar nu för att göra sig av med 2 000 anställda.

17 juli 2019 11:36

Sparpaketet kommer att bli kännbart för anställda i Sverige:

Ja, det kommer det säkert att bli, vi har 25 procent av våra anställda i Sverige. Det här är planer som legat i ett och ett halvt år, och det kommer att ske i olika segment och marknader, säger vd Björn Rosengren till TT.

Totalt sett har Sandvik cirka 42 000 anställda världen över.

Hittills har 450 anställda lämnat bolaget under året. De 2 000 kommer ovanpå det och de åtgärderna sätts i verket omgående, enligt Björn Rosengren. Besparingarna kommer att påverka samtliga affärsområden.

Jag förväntar mig att det ger besparingar på cirka 1,4 miljarder kronor, och sparprogrammet drar igång under den andra delen av året.

Kostnader om cirka 1,2 miljarder kronor kommer att påverka rörelseresultatet under andra halvåret 2019.

Under andra kvartalet låg efterfrågan kvar på en historiskt hög nivå men inom tidigt konjunkturkänsliga områden, fordon och verkstadsindustri, är en svagare aktivitet på marknaden påtaglig. Det är framför allt i Kina och delar av Europa som utgör svagare marknader, enligt Sandvikchefen som inte var nöjd med lönsamheten.

Därför väntar nu effektiviseringar.

Slutet på det här kvartalet var sämre än de två första månaderna. Vi räknar med att de divisioner som ser de här försämringarna gör det som behövs och levererar marginalerna, säger Björn Rosengren.

Bolaget gjorde en vinst före skatt på 4 692 miljoner kronor för andra kvartalet, jämfört med vinsten på 4 777 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Omsättningen steg till 26 467 miljoner kronor, från 26 136 miljoner kronor ett år tidigare, och orderingången sjönk fem procent till 26 031 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fanny Hällegårdh/TT