Tydligare taxa för Attefallsbyggen i Gnesta

En ny taxa för plan- och bygglov är på gång i Gnesta. – Det blir inga större förändringar för vanliga bygglov, men ett förtydligande för vad som gäller med Attefallsbyggen, säger Tomas Enqvist, planeringschef i Gnesta kommun.

12 mars 2019 20:15

Den nuvarande plan- och bygglovstaxan i Gnesta kommun har gällt sedan 2011 och togs fram till den nya plan- och bygglagen som kom då. Eftersom det skett många förändringar i plan- och bygglagen sedan dess har kommunen nu gjort en översyn av nivån och utformningen av tidsersättning samt planavgift.

– Det kommer inte att bli dyrare för vanliga medborgare som söker bygglov. Den stora förändringen är för exploateringsföretag och byggherrar när det görs detaljplaner. Timdebiteringen för det har legat still sedan 2011 och detalplanearbetet har ökat, där har vi höjt timtaxan till en rimlig nivå. Den är indexbaserad så den förändras från år till år, säger Tomas Enqvist, planeringschef i Gnesta kommun.

Den nya plan- och bygglovstaxan har för övrigt mest förtydligats. Särskilt när det gäller Attefallsbyggen och tillbyggnader så har det saknats enhetliga regler. Den nya taxan ska, enligt förslaget som dras på nästa kommunfullmäktige den 18 mars, vara mer rättssäker och enklare att hantera.

Ett Attefallsbygge på upp till tjugofem kvadratmeter ska anmälas till kommunen och det tas ut en avgift för det. Friggebodar upp till femton kvadratmeter behöver inte anmälas. Det finns också möjlighet att göra en Attefallstillbyggnad till sitt hus med femton kvadratmeter även om man utnyttjat sin byggrätt. Den ska då anmälas till kommunen och det tas ut en avgift för det.

– Vi har förtydligat vad som gäller för Attefallsbyggnader, som kom för några år sedan. Tidigare har vi haft en schablon, nu blir det en fast avgift baserad på antalet timmar det tar att hantera ärendet. Det kommer att göra det lättare för medborgarna att se vad det kommer att kosta, säger Tomas Enqvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Perkins