VA-prognosen: 41 år för att åtgärda 1600 dåliga avlopp i Trosa kommun

41 år. Så många år kan det ta att åtgärda över cirka 1 600 undermåliga, enskilda avlopp i Trosa kommun.

27 mars 2019 07:11

Enligt siffror från VVS-fabrikanternas råd finns det i Trosa kommun 1 581 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. 2018 beviljades tillstånd för att åtgärda 1,96 procent av Trosas enskilda avlopp. Baserat på de tre senaste årens åtgärdstakt skulle det ta 41 år innan alla 1 581 enskilda avlopp i Trosa kommun håller tillräckligt bra standard.

– Nu har jag hand om det kommunala och vill inte gå utanför mina gränser. Men tittar man allmänt är det rätt många enskilda avlopp som inte uppfyller kraven. Vi har anslutit Åda backar nu till det kommunala och Åda fritidshusområde. Där drar vi nytt, säger Björn Gudmundsson, VA-ingenjör på Trosa kommun.

VA-situationen på Tofsö är en långkörare där bristen på kommunalt draget avlopp skapat problem och frustration hos många boende, som SN rapporterat om. Redan 2011 krävde länsstyrelsen ett kommunalt avlopp. Men enligt Trosa kommun är det nu på väg att hända saker.

– På Tofsö håller vi på med utbyggnad och det går sakta men säkert framåt. Där ska vi vara klara nästa höst, då ska alla vara anslutna till det kommunala nätet. Sedan tittar vi på andra områden som också kan vara aktuella. Det är ett ständigt pågående arbete med rangordningen, samtidigt som det ska vara ekonomiskt försvarbart också, säger Björn Gudmundsson.

En utredning om hållbara vattentjänster har lämnat över till regeringen. Där föreslås införandet av en avloppsdeklaration som innebär att personer med ett avlopp som inte är kopplat till det kommunala reningsverket låter en oberoende aktör undersöka avloppets status vart sjunde år.

Anders Mårtensson är vd för VVS-fabrikanternas råd och samordnare för Aktionsgrupp små avlopp. Han menar att om avloppsdeklarationer införts tidigare skulle avloppen varit åtgärdade för länge sedan.

– Nu har vi istället 240 000 enskilda avlopp i Sverige som har varit olagliga i 50 år. Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening och läckage från enskilda avlopp. Avloppsdeklarationer skulle underlätta kommunernas prioritering av tillsynen och ge fastighetsägaren ett kvitto på hur väl den egna avloppsanläggningen fungerar, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Hellmyrs

Ämnen du kan följa