Så vill SD bedriva sin politik i Strängnäs

Sverigedemokraterna går till val på en utvecklad landsbygd och satsningar på välfärden.

4 september 2014 17:55

De tre toppkandidaterna kan inte presentera några exakta beräkningar på vad det skulle kosta att genomföra den politik som Sverigedemokraterna går till val på lokalt i Strängnäs kommun. Men klart står att det till stora delar är en förändrad invandringspolitik som ska få loss pengar till satsningar på bland annat äldreomsorg och skola. Partiet menar att välfärden är på glid.

– Nedläggningen av Solvändan är ett sådant exempel. Kommunen bygger inte ut trygghetsboendena, det är få händer i hemtjänsten och delade turer för de anställda. Det ser för jävligt ut på en del ställen, säger Roger Richtoff som står överst på Sverigedemokraternas valsedel till Strängnäs kommunfullmäktige.

– Skolorna hamnar lägre i Pisa-undersökningarna och man drar in på speciallärare, fyller tredjenamnet Lina Boy i.

En av partiets idéer är att säga upp avtalet med Migrationsverket, för att undvika de kostnader som SD menar att kommunen kommer att få för ökat försörjningsstöd när bidraget från staten är slut. Andra förslag är att dra ner på hemspråksundervisningen i skolan och att sluta betala pengar till föreningar som bedriver verksamhet som bevarar eller stödjer invandrares ursprungliga kultur eller identitet.

– Vissa partier är villiga att ta de kostnaderna, vi tycker att vi har skurit tillräcklig i välfärden. Vi är inte emot invandrare, utan invandringspolitiken. Vi klarar inte att ta emot fler nu, säger Stefan Jakobsson, andranamn på listan.

Att bevara och utveckla landsbygden är den vikigaste hjärtefrågan, enas de tre kandidaterna om. Att behålla och utveckla landsbygdsskolorna är ett sätt, anser de.

– Nyckeln är att göra det attraktivt att vara lärare på landsbygden. Det ska märkas lönemässigt, säger Roger Richtoff.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa