Var femte diakon har upplevt hot eller våld på jobbet

Var femte diakon har upplevt någon form av hot eller våld i sitt arbete. Det framgår av en tidigare enkät som Kyrkans akademikerförbund låtit göra.

4 april 2019 05:29

– Det händer då och då att anställda diakoner, församlingsassistenter och präster utsätts för hot.

Det konstaterar Sten Bylin, som arbetat som regionalt skyddsombud på Kyrkans akademikerförbund under 30 år. I dag arbetar han som rådgivare åt de regionala skyddsombuden.

– Nu har vi, rent allmänt, i Svenska kyrkan det förhållningssättet att vi vill att människor ska söka sig till oss, att man i vår miljö ska få möta en gemenskap och en samvaro som är byggd på kristen grund. Det gör även att människor som har svårigheter på ett eller annat sätt söker sig till oss. Det kan handla om psykiska bekymmer, missbruksbekymmer och liknande. Och då kan situationen uppstå att man råkar ut för hot, säger han.

Särskilt utsatta är diakonerna. I en enkät som gjordes 2015 svarade var femte diakon att de upplevt någon form av hot eller våld i sitt arbete under det senaste året.

I samband med det sa förbundsordförande i Kyrkans akademikerförbund, Bror Holm, att diakonerna pressas allt hårdare och att Svenska kyrkan behöver ta ansvar för diakonernas arbetsmiljö.

– Ytterst är det arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda inte ska råka ut för sådant här. Man måste vidta alla tänkbara åtgärder som man kan, för att det är inte ska inträffa. Finns det människor som uttalar så här grava hot måste man förvissa sig om att personalen är skyddad, att dörrarna är låsta, att det finns möjlighet att se vem som är på väg in.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius

Ämnen du kan följa