Glädje vid Mekongfloden – dammbyggen stoppas

Energitörstande Kambodja stoppar planer på dammbyggen i Mekongfloden i tio år. Goda nyheter för den biologiska mångfalden och människor som är beroende av floden i sitt dagliga liv, anser Världsnaturfonden WWF.

22 mars 2020 16:03

Chin Sokunthor har växt upp vid den. För hennes fattiga familj i kambodjanska Kratie har den varit en viktig livlina. Men hon har med växande oro sett hur andra människor har förstört hennes Mekong. Hon ser sig som flodens väktare och ingår i en grupp kvinnor som har höjt sina röster för att skydda den.

Både fiskar och delfiner riskerar att försvinna. Det största problemet är vattenkraftsdammarna, har hon sagt till hjälporganisationen Oxfam.

"Fantastisk flod"

Floden rinner från den tibetanska högplatån genom Kina, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodja och Vietnam innan den mynnar ut i Sydkinesiska havet. Minst 60 miljoner människor är beroende av Mekong och dess bifloder för mat, transport och vatten. Den är ett av världens mest artrika vatten och här finns också ett av de sista bestånden av den utrotningshotade irrawaddidelfinen.

Det är en helt fantastisk flod. Det är inte utan anledning som den brukar kallas Asiens risskål, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF i Sverige, till TT.

Men hoten är många. Klimatförändringar, tjuvjakt – och de växande sydostasiatiska ekonomiernas skriande efterfrågan på energi. Och planerna på att bygga vattenkraftsdammar som ska ge billig elektricitet har länge kritiserats av boende längs med Mekongfloden såväl som av miljöorganisationer.

Således var glädjen stor tidigare i veckan när den kambodjanska regeringen beslutade att lägga sina byggplaner på is i tio år. Den stödjer sitt beslut på en japansk studie som rekommenderar Kambodja att leta andra energikällor – som kol, solenergi, flytande naturgas och import från grannländerna, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Vi blev jätteglada! Dammbyggena skulle innebära oåterkalleliga ingrepp i flodens funktion. Människor, djur och natur skulle påverkas negativt om inte vattnet fick flöda fritt, säger Wirtén.

Inspiration?

Den kambodjanska kovändningen innebär att det enligt Reuters i nuläget bara är Laos, som har öppnat två nya dammar i Mekong det senaste halvåret, som planerar att bygga fler vattenkraftsdammar. WWF hoppas att Kambodja ska fungera som inspiration för andra länder att gå i samma riktning.

Vi hoppas att Kambodja har lagt sina planer på dammbyggen på is för gott. Och WWF är redo att samarbeta med den kambodjanska regeringen för att hitta andra mer miljövänliga och förnyelsebara energikällor, som exempelvis solkraft, säger Wirtén.

Rättad: I en tidigare version angavs en felaktig längd på Mekongfloden.

Fakta: Mekongfloden

Den cirka 450 mil långa Mekongfloden ringlar sig från den tibetanska platån ner till Sydkinesiska havet. Floden har världens största inlandsfiske och står för upp till 25 procent av den globala sötvattenfångsten. Efter Amazonasfloden är Mekongdeltat det viktigaste området när det gäller fiskarters biologiska mångfald. Åtminstone 1 100 sötvattensarter simmar i vattnet.

Källa: Världsnaturfonden WWF

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sofia Eriksson/TT