Global tredubbling av mässlingfall

Antalet rapporterade mässlingsfall i världen ökar kraftigt. Nu slår Världshälsoorganisationen larm om sjunkande vaccinationsgrader, en utveckling som till viss del drivs av "desinformation" om påstådda skadeverkningar.

13 augusti 2019 16:08

Under de första sju månaderna av 2019 rapporterades 364 808 fall av mässling runt om i världen, enligt siffror från Världshälsoorganisationen (WHO). Det är nästan en tredubbling av de 129 239 fall som dokumenterades under samma period i fjol och det högsta antalet fall sedan år 2006.

Siffrorna är mer dramatiska än vad de i förstone kan tyckas vara. För varje rapporterat fall av mässling räknar WHO med att det går fler än tio orapporterade.

Mest oroande i Afrika

Allra mest oroande är utvecklingen i Afrika där ökningen rapporterade fall under 2019 uppgår till 900 procent. En stor del av denna förklaras med ett mässlingsutbrott i Madagaskar som resulterade i drygt 120 000 rapporterade fall under årets första hälft. Sedan en nationell vaccinationskampanj initierades har dock antalet nya fall minskat drastiskt.

Mässling ökar dock även i andra delar av världen. I USA har hittills i år 1 164 fall rapporterats – det högsta antalet på 25 år – jämfört med 372 fall under hela 2018. I Europa noterades fram till utgången av juli närmare 90 000 fall, gott och väl över de 84 462 som rapporterades i fjol.

Desinformation om vaccin

Anledningarna till att mässling ökar skiljer sig enligt WHO åt mellan länder. I fattiga länder och konfliktzoner handlar det generellt om bristande tillgång till vård och vaccin. I rikare delar av världen handlar det enligt WHO i stället om "desinformation rörande vaccin". En liten men växande rörelse hävdar att det finns en koppling mellan vaccinering och risk för autism hos barn.

En koppling WHO kategoriskt avfärdar. Mässlingsvaccin är "säkert och högeffektivt", skriver WHO på sin sajt, där FN-organet också uppmanar "alla att se över sitt vaccinationsskydd mot mässling".

Fakta: Mässling

TT

Sedan 2010 har den globala vaccinationsgraden mot mässling legat stilla runt 86 procent. Det är enligt WHO problematiskt eftersom 95 procent krävs för att uppnå så kallad flockimmunitet. Alltså det stadium när så pass många är vaccinerade att sjukdomarna inte kan få fäste, vilket innebär ett visst skydd även för icke-vaccinerade.

I ungefär 20 procent av alla mässlingsfall leder infektionen till en eller flera komplikationer. Dessa är vanligast hos barn yngre än 5 år samt vuxna över 20 år. Sjukdomen kan i ungefär 1 per 1 000 fall leda till en akut och potentiellt dödlig hjärninflammation.

Enligt WHO:s beräkningar dog nästan 140 000 personer av mässling 2010. De flesta var barn under fem år.

Under 2017, det senaste året för vilket WHO har statistik över dödsfall, uppskattas omkring 110 000 människor ha mist livet i mässlingen.

För varje rapporterat fall av mässling går det enligt WHO över tio orapporterade fall.

Källor: WHO och Folkhälsomyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-AFP