Det militärråd som avsatte och grep den despotiske presidenten Omar al-Bashir i torsdags styr nu landet på juntamanér – men med löften om en övergång till demokrati och en lyhördhet inför oppositionen.

Representanter för demonstranterna har fört fram en rad krav. Bland annat att en civil regering ska bildas omedelbart under militärens beskydd och att al-Bashir ska ställas inför rätta. Protesterna kommer att fortsätta tills så sker, varnar man.

Utanför försvarsdepartementets högkvarter i huvudstaden Khartum fortsatte protester med flera tusen personer närvarande på söndagsmorgonen.

Militärrådet går allt fler krav till mötes och har uppmanat landets partier att enas om en oberoende kandidat till premiärministerposten.

"För frihet och fred"

Landets utrikesdepartement tar ställning för militärstyret och vädjar till omvärlden att ge den sitt stöd. Det internationella samfundet bör inse hur landet ligger "och stödja det militära övergångsrådet. . . för att uppnå det sudanesiska målet, en demokratisk övergång", säger departementet i ett uttalande.

"Åtgärderna som vidtogs torsdagen den 11 april (då al-Bashir avsattes, reds anm) är ett ställningstagande för folket, för friheten, freden och rättvisans skull."

Militärrådet har bett länder i närområdet om bistånd för att råda bot på den rådande ekonomiska krisen. Det har fått gehör av Saudiarabien, som enligt den statliga nyhetsbyrån SPA kommer att skicka nödhjälp till Khartum, i form av bränsle, spannmål och läkemedel.

På söndagen träffade en representant för militärrådet ett sändebud från Washington för att redogöra för situationen i landet. Hösten 2017 lyfte USA de sanktioner mot Sudan som man hade infört 20 år tidigare, under anklagelser om band mellan regimen och islamiströrelser.

Rockad på rockad

När Omar al-Bashir avsattes tog försvarsministern Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, en tidigare nära allierad till honom, över. Protesterna fortsatte och dagen därpå avgick Ibn Auf och lämnade över till en annan militär höjdare, generallöjtnant Abdel Fattah al-Burhan.

Som Sudans de facto statschef har al-Burhan slagit an en mer försonande ton och lovat att övergångsperioden kommer att vara i som längst två år. Han har också dragit in det nattliga utegångsförbud som utfärdats av hans föregångare och beordrat att politiska fångar som fängslats under protesterna skulle släppas.

På söndagen meddelades att poliser och militärer som frihetsberövats för att ha deltagit i protesterna också kommer att släppas. Dessutom entledigas Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf från sin ministerpost.

Chefen för Sudans mäktiga säkerhetstjänst tvingades också att avgå i helgen, men demonstranterna kräver en större reform av myndigheten och Amnesty International kräver att ex-chefen utreds för dödandet av tiotals personer under de flera månader långa protesterna.