"Vi har lyckats vända trenden"

Infekterad debatt om storregion, inköp av nya tåg, alarmerande höga överbeläggningar av patienter, personalbrist, demonstrationer och samtidigt visar sjukhusen i länet upp toppklass inom några sjukområden. Det har varit fyra händelserika år och långt i från alla löften som gavs vid senaste valet uppfylldes.

4 juni 2018 05:30

– Den absolut viktigaste frågan, att vi ska bli en mer attraktiv arbetsgivare har vi uppfyllt, uppger landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Hon nämner dessutom en rad andra åtgärder som genomförts: höjt lönerna för sjuksköterskor som arbetar i dygnet runt verksamhet, fler har getts bättre möjligheter för kompetensutveckling (fler AT-tjänster – läkare under grundutbildning, fler ST-tjänster – läkare under specialistutbildning, fler tjänster för praktisk tjänstgöring för psykologer, full lön till sjuksköterskor som studerar vidare, 10 000 kronor i månaden till landstingspersonal som läser till sjuksköterska eller till exempel sjukgymnast, dietist), samt stäkra chefs- och ledarskapet.

– Vi kan i vår medarbetarenkät se att vi lyckats med målsättningen samt att vi numer har vänt trenden så att vi numer öka antalet sjuksköterskor, fortsätter Monica Johansson.

Men fortfarande saknas personal, sjuksköterskor och undersköterskor.

Och inför valet 2014 lovade Liberalerna, som tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern styr, hundra fler vårdplatser. Oklart hur det rent praktiskt skulle gå till.

Men antalet vårdplatser har inte ökat. Bristen på vårdplatser är fortfarande stor.

Trots att personalstyrkan växt har det inte fått önskad effekt, enligt Fredrik Lundgren (L), men tillägger att antalet vårdplatser i hemmet (specialiserad sjukvård i hemmet) ökat och att den mobila sjukvården utvecklats.

Antalet stängda vårdplatser ökade under år 2016.

– Vi har lyckats med att vända den trenden så att överbeläggningar minskar och att vi kan öppna ofrivilligt stängda vårdplatser, enligt Monica Johansson.

Fakta: antalet tillgängliga vårdplatser är fortfarande cirka hundra färre än vad som bestämts. 438 tillgängliga vårdplatser fanns i april 2015 och lika många i april i år.

Samtidigt lovade Socialdemokraterna 60 vårdplatser på så kallade mellanvårdsboende, det vill säga när patienten är färdigvårdad på sjukhus och väntar på placering på hemkommunens äldreboende eller hemma. Av det blev inget.

– Det har inte gått alls. Efter valet påbörjades diskussioner med först och främst Eskilstuna kommun på hög politisk och tjänstemannanivå. Diskussionerna mynnade ut i att det inte längre var aktuellt att skapa mellanvårdsplatser utan att varje huvudman (landsting eller kommun) skulle göra det den ska göra enligt lagar, förklarar Monica Johansson och fortsätter:

– Detta ställningstagande mynnade ut i att överenskommelsen om trygg och effektiv hemgång, som är i gång sedan årsskiftet. Andra och kommuner och landsting/regioner i hela landet har intresserat sig för hur det kan komma sig att vi har ett så bra samarbete.

Miljöpartiet hade 139 punkter i sitt valprogram till landstingsvalet. En punkt var bland annat att ingen hyrpersonal ska ha bättre betalt än landstingets egen. En utopi. Landstingets kostnader för hyrpersonal under fjolåret var högre än någonsin, en kvarts miljard.

[fakta nr="1"]

[fakta nr="2"]

Mobila team för barn

Här är några exempel på vad majoriteten (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna) genomfört åren 2014-2018:

Införande av journaler på nätet, mobila team för barn, sprututbytesprogram, renovering av sjukhusen har påbörjats, utvecklat mobila team, avgiftsfrihet inom primärvården, förstärkning vid vårdcentralerna för patienter med psykisk ohälsa, lättakuter vid vårdcentraler.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo

Ämnen du kan följa