Avkapitalisera Pride

17 maj 2019 05:05

Just nu pågår Springpride i Eskilstuna. En vecka med fokus på HBTQIA+-personers rättigheter, allt krönt med den populära paraden 18 maj. Veckan ska enligt Eskilstuna kommuns hemsida belysa ”mångfald, öppenhet och mänskliga rättigheter”. Fina glosor, frekvent använda av Priderörelser runt om i Sverige och resten av världen. Emellertid går det att ifrågasätta hur stor öppenheten blir, hur åskådliggjord mångfalden blir, när företag tillåts medverka under Pride.

Kampen för HBTQIA+-personers rättigheter har kommit en lång väg. Vad som var otänkbart för några decennier sedan är i dag självklart. Likväl kan vi inte riskera att allvaret negligeras eller faller i glömska, att framstegen orsakar förblindning. Vi får inte bortse från historien och de ändlösa övergrepp och trakasserier som drabbat, och fortsätter drabba, människor vars sexualitet eller identitet avviker från samhällets normer. När företag tillåts medverka i Pride riskerar vi att fokuset förskjuts och att HBTQIA+-personer inte kan ta sin rättmätiga plats. Klädesmärken, närbutikskedjor och bilhandlare ska således inte få dela ut prideflaggor med företagsnamn eller pins med loggor. Det är att helt frångå meningen med Priderörelsen och ett hån mot rörelsens själva essens.

I och med Stonewallupproret, med den rasifierade transkvinnan Marsha P. Johnson som förgrundsfigur, lades grunden till den samtida Priderörelsen. Människor som Marsha P. Johnson hamnade icke desto mindre i bakgrunden då företag insåg att det fanns mer pengar att tjäna genom att rikta in sig på en mycket mer köpstark grupp: den vita medelklassen. Kapitalismen drivs av vinster, den kommer således göra vad som ger bäst betalt. Hade det nuvarande samhällsklimatet varit HBTQIA+-fobiskt hade företagen agerat därefter: de hade inte velat kännas vid Pride.

Ung Vänster är ett ungdomsförbund som varje dag står upp och arbetar för HBTQIA+-personers rättigheter. Vi är ett antikapitalistiskt ungdomsförbund och vi motsätter oss att företag och andra aktörer kan tjäna pengar på människors underordning. Dessutom kommer företag aldrig kunna företräda HBTQIA+-personer intressen. öretag måste hela tiden hålla sig innanför ett ramverk av normer och vad som är accepterat i samhället. Pride ska inte vara beroende av godkännande från kapitalistiska krafter, det ska vara en självklarhet. Ung Vänster vill se en inkluderande och icke-vinstdrivande Priderörelse. Först då kan vi förändra. På riktigt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ivar Björklid Ung Vänster Eskilstuna