Bromsa hyreshöjningarna för tomträtter

15 augusti 2019 06:00

Nu chockhöjs tomträttshyrorna för de småhusägare i Eskilstuna som hyr sin tomt av Eskilstuna kommun. En av dem är Peter Jonsson i Brottsta som får en hyreshöjning med nästan 200 procent eller 20 000 kronor per år. Till P4 Sörmland (9 augusti) säger Peter Jonsson att han har en klump i magen och är orolig för ekonomin.

Han är inte ensam. Nästan 900 småhusfamiljer i Eskilstuna bor med tomträtt. De kommer också att få kraftiga hyreshöjningar när deras avtal skrivs om. Ju mindre marginaler de har i ekonomin, desto hårdare slår det. Flera har redan varit i kontakt med Villaägarna.

Tomträtt var bra förr, men inte som systemet nu är utformat. Det infördes i början av 1900-talet för att familjer med lägre inkomster skulle kunna bygga ett eget småhus utan att behöva köpa marken. I dag är tomträtt en otrygg boendeform eftersom tomträttshyran är kopplad till prisutvecklingen på mark. Det gör det nästan omöjligt för husägare att förutse kommande hyreshöjningar och planera hushållsekonomin.

I praktiken använder Eskilstuna kommun taxeringsvärdet på marken för att sätta hyran. På senare år har det skett en kraftig uppgång på bostadsmarknaden i hela landet, även i Eskilstuna. Förra året höjdes marktaxeringsvärdena med nästan 70 procent i Brottsta. Det får tomträttsfamiljerna i Eskilstuna nu ”betala för” genom höjda tomträttshyror.

Ett system där hyrorna bygger på markvärdeutvecklingen får lätt orimliga konsekvenser och kräver någon form av broms. Det var precis likadant med den gamla fastighetsskatten, som till slut fick ett tak. Men för tomträttshyrorna finns ännu inget tak i lagen. Så länge justitieminister Morgan Johansson (S) inte ändrar lagen är det kommunens ansvar att lösa problemet.

Stigande taxeringsvärden gör det också dyrare att köpa sig fri från hyreshöjningen. Från andra kommuner vet vi att bankerna i kölvattnet av tuffare låneregler har blivit mer restriktiva med att låna ut till friköp. Då blir tomträttshavaren än mer beroende av att kommunen agerar.

Kommunalrådet Jimmy Jansson (S) håller i P4 med om att det är problematiskt att tomträttshyrorna blir dyrare över en natt, men säger att kommunen inte kan gynna enskilda. Men det handlar inte om att gynna enskilda. Självklart måste kommunen följa lagen, men faktum är att olika kommuner låter taxeringsvärdehöjningarna slå igenom olika hårt.

Eskilstuna kan fullt lagligt ställa sig på bromsen och begränsa hyreshöjningen. Ett sätt är att sätta ett tak för höjningen, ett annat är att ändra Eskilstunas hyresformel så att inte markvärdestegringen slår igenom så hårt.

Men det krävs politisk vilja.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!