C: Därför vill vi reformera Arbetsförmedlingen

15 april 2019 07:00

Med januariavtalet vill vi i Centerpartiet reformera Arbetsförmedlingen. När det är genomfört år 2021 kommer arbetsförmedlingen (AF) att ha en kontrollerande funktion över fristående privata och ideella aktörer som ska hjälpa arbetssökande med arbetsgivarkontakter och att skaffa de utbildningar de behöver för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. De fristående aktörerna kan till exempel jobba mer på den lokala marknaden eller matchning mot en viss bransch. De ska ersättas utifrån hur väl de lyckats med att coacha den arbetssökande in i arbete. Ju längre ifrån arbetsmarknaden den arbetssökande står, desto högre ersättning. Detta är en reform som vi drivit en längre tid och som nu finns med i januariavtalet mellan C, L och regeringspartierna.

I överenskommelsen ska förändringen ske i snabb takt, men det måste ändå ske i takt med att nya aktörer slussas in. Så agerar inte AF i dag när de med anledning av den kraftigt reducerade budgeten som röstades igenom i riksdagen springer på utan att se till helheten och stänger ytterligare två kontor i Sörmland: Strängnäs och Flen.

I nuläget kan vi inte säga exakt var de framtida förmedlingskontoren ska finnas, men vi tror att det kommer behövas lokal närvaro. Framförallt i de områden där det är en hög arbetslöshet. För oss är det viktigt att den här omdaningen sker i en välplanerad strategisk process.

Flera kommuner har redan i dag olika stödinsatser inom sina egna verksamheter för att hjälpa medborgare att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. I många fall beror det på att man anser att AF inte har klarat sitt uppdrag.

AF har hittills inte lyckats med sitt förändringsarbete. Centerpartiets ambition är att föra över den förmedlande funktionen på andra aktörer, där AF behåller kontrollfunktionen. Med januariavtalet får Arbetsförmedlingen en förändrad funktion och det är något vi välkomnar. Genom att fler aktörer kan arbeta med förmedling, kommer fler att komma i arbete, och att företag kan hitta rätt kompetens för att växa är kanske den allra viktigaste utmaningen vi står inför de kommande åren, med förväntad brist på kompetens och arbetskraft i hela landet.

Att reformera Arbetsförmedlingen och deras myndighetsuppdrag kan ge fler människor ett jobb att gå till.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Martina Johansson (C) Riksdagsledamot Mia Nerby (C) Oppositionsråd Strängnäs Karina Krogh (C) Gruppledare Flen