Debatt: Drygt 500 i Sörmland påverkas av assistansutredning

2 januari 2019 05:00

Den 10 januari överlämnar LSS-utredaren sin kritiserade utredning. Den har kantats av förseningar, byte av utredare till förändrade direktiv. Läckta förslag har skapat oro hos assistansberättigade. Direktiven från Åsa Regner (S) var tydliga. Totalkostnaden för LSS skulle minska. Motståndet fick dock ministern att backa och besparingsuppdraget mildrades. Dessvärre hade utredaren redan jobbat igenom flera konkreta besparingsförslag som också sannolikt blir utredningens slutgiltiga förslag.

Om LSS-utredningen får politiskt gehör blir detta den största negativa förändringen för personer med funktionsnedsättning sedan LSS-reformens införande. Utredningen är tydlig med att deras förslag kommer leda till försämrad valfrihet och en återkommunalisering av i dag fungerande assistansverksamheter.

Orsaken är bland annat att personlig assistans för barn under 16 år avses tas bort för att ersättas med andra insatser. Vidare uppskattar utredaren att förslagen kommer innebära att cirka 15 000–20 000 personliga assistenter tvingas sägas upp samt att antalet privata assistansanordnare sannolikt minskar med 20–25 procent.

I Södermanland påverkas drygt 500 personer som uppbär ersättning från Försäkringskassan. Över hela landet har nära sju av tio assistansberättigade och ungefär lika många personliga assistenter valt en privat anordnare framför kommunen.

Möjligheten till medbestämmande för den enskilde, personlig utveckling och en högre trivsel på jobbet anges ofta som skäl. Kommunernas egen assistans går årligen med underskott på över 1,5 miljard kronor. Detta samtidigt som beräkningar visar att privata assistansanordnare sparar drygt två miljarder skattekronor varje år genom att vara mer effektiva och kostnadsmedvetna.

Ett ökat ansvar för landets kommuner som LSS-utredningen föreslår kommer sannolikt leda till ännu kärvare kommunekonomi och ökad totalkostnad för reformen. Istället för kortsiktiga nedskärningsförslag där staten ska spara pengar på bekostnad av såväl kommuner som enskilda familjer, måste riksdagen på allvar ta itu med de verkliga problem som finns.

Ta tillbaka rätten att andas och rätten till sondmatning som grundläggande behov samt höj assistansersättningen till en anständig nivå som åtminstone täcker befogade lönekrav från medarbetarna.

Om de läckta förslagen blir verklighet, kommer sannolikt hela assistansbranschen målas om och utsatta människor riskerar att komma i kläm. Det är en utveckling som vi assistansanordnare aldrig kan acceptera.

Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans

genom Maria Nyström, VD, NA Care och RTFL Care

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!