Debatt: Förskolan spelar roll för att uppmärksamma barn som far illa

11 februari 2017 10:40

Det känns inte alltid lätt att göra en orosanmälan när ett barn far illa, även när det är nödvändigt.

Kampanjveckan ”Förskolan spelar roll” uppmärksammar den viktiga uppgift förskollärare har för att värna barnens trygghet, vilket kräver både kunskap, stöd och mod.

Många barn växer upp i miljöer där någon vuxen dricker för mycket. Det innebär ganska ofta att barnens bästa sätts ur spel. De får inte den omsorg och trygghet som barnen behöver.

Genom att uppmärksamma och börja arbeta för barnens bästa, desto bättre förutsättningar har barnen att själva växa upp till friska och starka vuxna.

Alla har ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa.

Förskole- och skolpersonal har till och med skyldighet att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Men vi har full förståelse att det kan vara svårt, även för professionella, att veta hur man ska agera och vart man ska vända sig om man möter barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket.

Vi vill därför både påminna och uppmana om att det är barnens bästa som är vårt fokus.

Att göra en så kallad ”orosanmälan” till socialtjänsten handlar just om att man är orolig för barnen. Sedan är det deras uppgift att utreda.

Kanske var oron obefogad men om det visar sig att barnet far illa, är så mycket vunnet på att detta uppmärksammas så tidigt som möjligt.

Till stöd och vägledning för hur man gör finns en pedagogisk handledning ”Förskolan är livsviktig för barn som anhöriga”. Under kampanjveckan, som pågår under vecka sju, finns också möjligheter till fortbildning på många platser runt om i landet.

Vi är många organisationer som tillsammans uppmärksammar detta och när den är över, börjar det väsentliga - att på förskolans personalmöten och fortbildningar gemensamt diskutera och hjälpas åt att våga ta upp den svåra men mycket viktiga frågan: finns det oro för att barnen växer upp i ett hem som påverkas negativt av vuxna som dricker för mycket alkohol?

Ni har goda möjligheter att upptäcka och hjälpa barn som påverkas negativt av att vuxna dricker för mycket. Det är allas ansvar att se till barnens bästa och våga agera!

Per-Olof Svensson

Blå Bandet, förbundets organisationssekreterare

Mona Örjes

IOGT-NTOs Juniorförbund, förbundsordförande

Frank Åkerman

Hela Människan, generalsekreterare

Ellen Eklund

Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, samordnare

Gun-Lis Roos

Stockholms läns Nykterhetsförbund, ordförande

Ann-Sofie Roberntz

Riksförbundet SIMON, förbundssekreterare

Andreas Ljungman

Studieförbundet NBV, verksamhetsutvecklare

Jan Linde

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!