Debatt: Hyra ska vara hyra – inte skatt

12 januari 2019 05:00

I december, i ett inslag på SVT Sörmland, om värdeöverföringen av pengar från Eskilstuna kommunfastigheter till Eskilstuna kommun kallade Jimmy Jansson (S), Hyresgästföreningen kampanj för ohederlig och anklagade föreningen för att ljuga. Med anledning av det vill vi gärna ha svar från Jimmy Jansson vad vi ljuger om.

Ljuger vi om att Eskilstuna kommun plockat ur 72 miljoner kronor ur Kfast? Ljuger vi om att kommunen fattat beslut om att plocka ut ytterligare 22 miljoner varje år fram till och med 2023? Ljuger vi när vi säger att 82 procent av Kfasts resultat kommer från hyresgästernas hyror? Om man läser bolagets årsredovisning och ägardirektivet som är beslutat av kommunfullmäktige är inget av detta lögn, tvärtom, mycket hård och kall fakta.

Vad är det mer för osanningar vi far med? Är det osant att det finns ett stort renoveringsbehov i Kfasts lägenheter? Fråga bolagets hyresgäster vad de tycker. Är det inte sant att det finns behov av att öka byggtakten i Eskilstuna för att möta bostadsbristen och kunna erbjuda nya Eskilstunabor boende? Pengarna som plockas ur bolaget används visserligen till bra verksamhet, men verksamhet som borde finansieras av alla tillsammans, inte bara av hyresgäster hos Kfast, en grupp som ofta har det ekonomiskt sämre ställt än de som till exempel äger sitt boende.

Jimmy Jansson försöker göra gällande att kommunen inte plockar pengarna från bostadsdelen utan från lokalerna. Hur kommer det sig då att i de underlag vi fått från bolaget inför hyresförhandlingarna finns en post om 22 miljoner för utdelning till Eskilstuna kommun? Det ligger till grund för hyresförhandlingarna! Om det stämmer som Jimmy Jansson säger borde värdeöverföringen tas bort från hyreskraven, vilket skulle kunna frysa hyrorna för 2019.

Ett annat vanligt förekommande argument är att kommunen har rätt att plocka pengar ur bolaget. Kommunen bryter inte mot lagen. Det har vi aldrig hävdat. Men bara för att man har rätt att göra det innebär inte det att man behöver göra det. Kommunen har också rätt att inte göra det, för att spara pengar i bolaget som behövs för att klara underhållsbehoven och att bygga fler hyresrätter.

Det här är en viktig fråga för hyresgästerna i Kfasts bestånd. Kommunstyrelsens ordförande borde ha mer respekt för de närmare 2000 hyresgäster och andra kommuninvånare som redan skrivit under våra protestlistor mot överföringen än att kalla kampanjen ohederlig och Hyresgästföreningen för lögnare. Med mer respekt i debatten kan vi slippa överord och få en seriös diskussion i en fråga som är oerhört viktig för många Eskilstunabor och som kostar varje hushåll hos Kfast nästan 5 000 kronor om året i en oskälig skattehöjning. Hyra ska vara hyra, inte skatt.

Tommy Holm

Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna

Tomas Bergh

Gruppchef Hyresgästföreningen Region Mitt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!