Debatt: ”Maktens arrogans råder i Oxelösund”

8 februari 2019 05:00

Catharina Fredriksson (S) och Patrik Renfors (V) skriver som svar på en debattartikel från Gunnar Söderberg (MP) att man gett oppositionen ökade möjligheter till insyn genom fler platser i olika nämnder. Man erbjuder alltså insyn i stället för delaktighet i beredning och beslut. Man ska vara fler åhörare kring bordet. Detta är maktens arrogans!

De skriver också att ”i motsats till många andra kommuner har vi i Oxelösund stärkt oppositionens möjlighet att verka genom att utöka arvodet för oppositionsrådet”. Låt mig då påminna om att det inte var många år sedan, som vi fick ett oppositionsråd. Oxelösund var den enda kommun i Södermanland som inte hade ett oppositionsråd och det var efter hårt motstånd som vi lyckades få gehör för vårt krav.

Men det är inte bara nämnderna och revisionen som ska besättas, det är även styrelserna i kommunens bolag. Under två mandatperioder tillsatte majoriteten ordförande och oppositionen vice ordförande, men detta ändrades efter valet 2014 och viceposterna gick till Vänsterpartiet. Styrelsen i Oxelö Energi har därefter alltmer blivit ett informationsforum för redan fattade beslut och direktiv.

Låt mig ge två exempel.

Oxelö Energi hade under 2016 tillfälligt ett svagt resultat. Då beslutade kommunen att koncernbidraget skulle ökas till det dubbla, 4,5 miljoner. Det innebar att bolaget gick med förlust och vi fick ta av det egna kapitalet, som därmed reducerades med en tredjedel.

Jag har aldrig hört talas om att ett seriöst bolag ger utdelning när det går med förlust, ännu mindre dubblerar utdelningen. Men styrelsens majoritet hade inga invändningar.

Under 2018 gick Oxelö Energi åter med vinst. Avkastningen på eget kapital för elenergi och fjärrvärme var 17 procent. Detta är mycket höga vinster, som kan jämföras med Ilmar Reepalus (S) Välfärdsutredning, som vid dagens ränteläge anger att vinster över 7 % är övervinster.

Jag föreslog därför vi skulle låta taxorna för elnät och fjärrvärme vara oförändrade under 2019. För våra kunder är räkningarna från Oxelö Energi en av de största utgiftsposterna. Mitt förslag avslogs omgående utan diskussion och beslutet stod fast att höja taxorna med 2 procent. Det kanske inte verkar vara så mycket men det innebär ju en nivåhöjning för all framtid.

Bo Jender (M)

styrelseledamot i Oxelö Energi 2004-2019

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!