Debatt: Missa inte målet – skogen kan rädda klimatet

12 februari 2018 16:30

Politikerna är överens om att klimatet är vår största utmaning. Men när politiker pratar om skog pratar man nästan bara om skydd och bevarande. Det är naturligtvis viktigt – men vi upplever att de riskerar att helt missa målet. Vi behöver prata om den brukade skogen. Om skogen och klimatet.

Skogen är helt unik och gör klimatnytta på tre sätt: Den växande skogen binder koldioxid. Skogen fortsätter att binda koldioxid när den blir tillexempel ett hus eller en möbel. Och sist men inte minst; skogen kan byta ut fossila produkter. Allt vi idag kan göra av olja kan vi i framtiden göra av trä. Det är miljönytta som heter duga och vi tycker att skogsägare är klimathjältar.

Vi ägnar oss gärna åt naturvård. Vi tar stor hänsyn och skapar höga naturvärden när vi brukar skogen – ja det är faktiskt tack vare familjeskogsbruket som skogarna får en rikare biologisk mångfald. Dessutom låter vi 1,7 miljoner fotbollsplaner av vår egen skog vara orörd, utan ersättning. Samtidigt ser vi ett växande problem med allt fler restriktioner för att bruka vår mark. Begrepp som nyckelbiotoper, artskyddsförordning och värdetrakter innebär alla, i varierande grad, inskränkningar i möjligheten att bruka skogen. Det är ett hot mot vår äganderätt, men det är också ett hot mot vårt samhälles förmåga att möta klimatförändringarna.

Om vi ska klara att hindra jordens temperatur att öka mer än två grader behöver vi bruka skogen. Vi undrar om politikerna inte vet det här, eller om de medvetet gör prioriteringar som gör vårt samhälle mindre hållbart? Det här med skog och klimat är viktigt, men inte helt enkelt och vi tror att vi behöver prata mer om skog och klimat. Därför har vi skapat ”Klimatpromenaden”. Vi välkomnar dig att gå en kort slinga tillsammans med oss. Du får svar på frågor som; hur lång tid tar det för ett höghus i trä att växa i den svenska skogen? Kan man ha underkläder av gran, eller hur fort det egentligen går för växtzonerna att flytta sig norrut? Vi vill starta ett samtal, oavsett om du är en helt vanlig intresserad person, en skogsägare eller en beslutsfattare.

Klimatet är en ödesfråga och mitt framför näsan på oss växer en av de bästa lösningarna.

Det behöver vi prata om inför höstens val!

Karin Perers

ordförande i Mellanskog

Lars Wigren

ordförande i Mellanskog lokalt i Södermanland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!