Det har väl inte undgått någon hur bränderna har brett ut sig över stora delar av Sverige. Där vi bland annat fick hjälp av polska brandmän som riskerade liv och hälsa för att hjälpa oss att minska skadorna som bränderna medför. En stor eloge till alla kämpar därute. Och tack till anhöriga som lånar ut deras kära.

Man kan inte låta bli att undra hur dessa bränder har startat, förvisso finns det olika orsaker, en del dummare än andra och en del rena olyckor säkerligen.

En dum orsak är ju det här med vindkraftverk ute på våra öppna fält eller i våra skogar där både djur och människor vistas och lever.

Tänk om maskinen där uppe 100 meter upp börjar brinna. Vad får det för ödestigande konsekvenser för dem i närheten? Vindkraftverk brinner, krypström, kortslutning, problem med kullager, farliga ämnen, överhettning, blixtnedslag…

Sverige vägrar att föra statistik över olyckor. Engelsk statistik visar 28 brinnande verk 2016, och 24 under 2017.

Statistiken är inte komplett därför att många vindkraftsägare vägrar ut lämna information. Men alla kan informera sig via www.caithnesswindfarms.co.uk Och enligt räddningstjänsten och MSB går brand i vindkraftverk inte att släcka.

Vi har hört att i vissa områden så finns det säkerhetsavstånd på 400 meter, exempelvis i Eskilstuna.

400 meter undrar man då, hur snabbt brinner en torr åker som denna sommar?

Om ett hus ligger 400 meter eller 860 meter från ett vindkraftverk i skog, hur lång tid har människorna och tamboskap på sig att evakuera?

Vi vet ju att det i Sundbyholm, där bygget av nio vindkraftsverk på över 150 meter just nu är stoppat, finns stora gårdar inom 1-2 kilometer. Brandmännen har inte en chans att släcka det som brinner där uppe, läckande olja och det höga avståndet gör att det är omöjligt.

Och i Duvhällen vid Stora Sundby/Alberga där det planeras tio ännu högre verk, uppåt 210 meter, kommer inte ens brandbilarna fram för att släcka det som ramlar ner. Det är ett skogsområde med smala återvändsgrusvägar.  Det finns gårdar, äldre personer och barnfamiljer som bor och lever i området. Vindkraft planeras 860 meter från deras boende.

Man undrar ju om det finns en evakueringsplan. Vilket ansvar har de som arrenderar ut marken? Är verken godkända för att ställas upp utan en riskanalys? Är de ens godkända enligt maskindirektivet?

Jenny Wiberg för alla kringboende rund Kafjärden

Esther Koster för alla kringboende i Duvhällen, Stora Sundby/Alberga