Debatt: Polisen missar att kontakta brottsofferjouren

8 januari 2018 06:22

Hur ska brottsofferjouren kunna hjälpa brottsutsatta, vittnen och anhöriga – när alla inte ens får frågan om de vill ha stöd?

I dag på Internationella brottsofferdagen vill vi på Brottsofferjouren i Eskilstuna uppmärksamma att en enkelt ställd fråga från den som tar emot en anmälan om brott kan göra enormt stor skillnad för brottsoffren.

Ofta behöver det gå en tid efter brottet innan den drabbade känner sig redo att ta hjälp. Då kan en utbildad stödjare från brottsofferjouren höra av sig om man inte själv kontaktar brottsofferjouren. Men då kan kontakten först ha förmedlats av en polis, av en anmälningsupptagare på 114 14 eller av en brottsoffersamordnare inom polisen.

Det är här systemet i dag brister sedan polisens omorganisation, då den obligatoriska kontaktfrågan togs bort i det gamla ärendehanteringssystemet – som olyckligtvis fortfarande används parallellt med det nya systemet.

Brottsofferjourens nya siffror visar att polisens förmedling av kontakt mellan brottsoffer och brottsofferjouren har minskat med 50 procent i Södermanlands län sedan polisens omorganisation 1 januari 2015. Det innebär att på tre år har uppskattningsvis 1170* brottsoffer i Södermanlands län gått miste om att en stödjare från brottsofferjouren hör av sig och frågar ”Hur mår du nu? Vill du prata med oss om det som hänt?”.

Om några veckor vet vi hur många brottsoffer som gått miste om stöd i Brottsofferjouren i Eskilstuna, då siffrorna för landets 77 lokala brottsofferjourer publiceras.

Brottsofferjouren i Eskilstuna vill att alla brottsoffer ska få veta att det finns kostnadsfri hjälp att få. Vi vill att alla poliser och anmälningsupptagare på 114 14 ställer frågan till brottsutsatta, vittnen och anhöriga: ”Går det bra att Brottsofferjouren kontaktar dig?”

Länets 50 procent färre förmedlade brottsofferärenden 2017 är snäppet högre än rikssnittet på 44 procent.

Polisens brottsoffersamordnare känner väl till oss här i Eskilstuna och vi har ett bra samarbete, men brottsofferjouren behöver bli mer känd bland både allmänhet, verksamma poliser på fältet och socialtjänst.

Johan Forsberg

ordförande Brottsofferjouren i Eskilstuna

Lena Åkerlund

samordnare

* Siffran utgår från att Polismyndigheten 2015, 2016 och 2017 hade förmedlat samma antal ärenden som gjordes 2014.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!