Debatt: Satsa på det lokala musiklivet

8 februari 2019 05:00

En ny kartläggning som presenteras under årets Folk och kultur här i Eskilstuna sammanfattar de tio studieförbundens omfattande insatser för det svenska musiklivet. Med över 4 000 replokaler över hela landet utgör studieförbundens folkbildning basen i svenskt musikliv.

Sörmlands sammanlagda anslag till studieförbunden har i stort varit detsamma de senaste tre åren. Men i en kommun som Trosa ser vi den tendens som är allmän för landet i stort och som har lett till att de kommunala anslagen till studieförbunden skurits ner med två tredjedelar de senaste 25 åren. Bit för bit naggas studieförbundsanslagen i kanten. Det är en oroande utveckling som i förlängningen innebär ett undergrävande av den lokala mångfalden i kulturlivet.

Studieförbundens kulturprogram lockar fler besökare årligen än landets biografer. I Sörmland genomfördes 2017 nästan tre tusen kulturprogram inom musikområdet, många av dem i samarbete med lokala krafter: föreningar och näringsliv. Spelningarna lockade i sin tur nästan 200 000 deltagare. De här siffrorna synliggör studieförbundens betydelse för att musiklivet i länet. Den lokala stoltheten Kent, hade möjlighet att växa sig starka genom studieförbund.

Folkbildningen tar vara på det ideella engagemanget. Musikverksamheten möjliggörs av de personer som på sin fritid främjar det deltagardrivna lärandet utifrån individens rätt till fritt och frivilligt skapande. Musikalisk bildning skapas av och för varje individ i samspel med andra. Därför bidrar varje studiecirkel till den demokratiska utvecklingen. I folkbildningens musikverksamheter pågår en ständig inkluderingsprocess.

Att satsa på folkbildning främjar musiklivet. Det skapar en demokratisk bildningskultur. Det inkluderar individer som vill ge sitt bidrag till kulturen. Studieförbunden finns till för alla, men viktigast är vi för socioekonomiskt svagare grupper som inte har råd eller möjlighet att på annat sätt delta i kulturlivet.

Sverige har i dagarna fått en ny kulturminister som vill ”skapa förutsättningar för mer kultur till fler i hela landet” (GP 26/1). I år har region Sörmland höjt bidraget till både studieförbunden i samverkan. Det väcker naturligtvis förhoppningar. Med satsningar på generella anslag till folkbildningen kan beslutsfattare i Sörmland och på nationell nivå gemensamt visa att de står upp för ett inkluderande kulturliv för alla.

David Samuelsson

Generalsekreterare Studieförbunden

Maria Forss

Länsbildningskonsulent Länsbildningsförbundet Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!