Debatt: Snart val i Finland – förhandsrösta NU!

4 april 2019 05:00

Det stundar till val i Finland. Den 14 april väljs 200 nya riksdagsledamöter till den finska riksdagen för en period på fyra år. Sverige och Finland har alltid haft starka band. Det finns cirka 200 000 finländare bosatta i Sverige, ett viktigt skäl att utveckla dessa band. I århundranden har finländare flyttat västerut, för att studera, jobba eller på grund av kärlek. Sverigefinländare är på många sätt ambassadörer för Finland.

Samlingspartiet vill att Finland är öppet, internationellt och konstruktivt. Finskt-svenskt samarbete är en hörnsten i Finlands utrikespolitik och även i vår verksamhet. Relationerna med vårt systerparti Moderaterna är mycket varma. Med liknande värdegrund och framtidsutsikt, är det en glädje att samarbeta. Finsk-svenskt samarbete på lokal, regional och nationell nivå förbättrar vår slagkraft på europeiskt plan samt i våra respektive länder. Samarbetet medför säkerhet och vi lär oss av varandra.

Samarbetet mellan Finland och Sverige är inte felfritt, men vi arbetar för att förbättra det. Det finns ännu i dag många gränshinder som förhindrar fri rörlighet. Byråkratiska och administrativa problem kan uppfattas som så överväldigande att en person bestämmer att inte flytta eller studera i sitt grannland. Så ska det inte vara! Samlingspartiets mål är ett Finland där reglering inte är ett hinder för driftighet. Vi motarbetar gränshinder inom ramarna för Nordiska ministerrådet, så att finländare kan jobba i Sverige och svenskar kan jobba i Finland.

Måndagen den 1 april besökte en delegation från Samlingspartiet Eskilstuna. Med vårt besök ville vi skicka ett budskap till alla Sverigefinländare: vi vill höra era bekymmer och åsikter. I Samlingspartiet tror vi på finländare. I vårt valprogram står det: ”Finländarna förtjänar mera hopp och tro inför framtiden. Vårt välmående ökar då vi gör finländarna fria att agera och förverkliga sig själva.” Detta gäller i högsta grad alla finländare.

Förhandsröstning i Sverige sker 3–6 april på 34 orter i Sverige. Varje finsk medborgare oavsett boningsort är röstberättigad. Denna vecka har du möjlighet att påverka vår gemensamma framtid. Låt inte den möjligheten gå dig förbi.

Petteri Orpo

ordförande för Samlingspartiet i Finland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!