Debatt: "Utrotningen av vilda djur sker i det tysta"

28 november 2018 05:00

Världsnaturfonden WWF:s Living Planet Report visar att bestånden av vilda ryggradsdjur, det vill säga däggdjur, fiskar fåglar, groddjur och kräldjur, har minskat med i snitt 60 procent på mindre än 50 år. Trots globala avtal som ska skydda naturen ser vi en dramatisk nedgång av ryggradsdjuren i världen mellan 1970 och 2014.

17-29 november arrangerar FN en global konferens i Egypten om biologisk mångfald. Den är ett tillfälle för WWF och andra aktörer att uppmana världens regeringar, företag och beslutsfattare att vidta brådskande åtgärder för att stoppa förlusten av natur och vilda djur globalt.

Få känner till förlusten av biologisk mångfald. Utrotningen sker i det tysta. En färsk Sifo-undersökning gjord på uppdrag av WWF visar att 7 av 10 svenskar underskattar förlusten av biologisk mångfald. Endast 4 procent angav ”rätt svar”. De allra flesta tror att minskningen av vilda djur är betydlig mindre.

Trycket på naturresurserna ökar hela tiden. Framförallt beror det på att vi brukar allt mer mark för livsmedelsproduktion. Illegal jakt och handel, överfisket och klimatförändringarna bidrar också till att den biologiska mångfalden minskar dramatiskt.

Biologisk mångfald är grunden för vår existens; den ger oss luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker.

Överbelastningen av ekosystemen leder till minskade fiskbestånd, avskogning, torka, och vattenbrist – liksom artutrotning och ökad koldioxidhalt i atmosfären. Att skydda miljön är avgörande för vår ekonomiska och sociala utveckling och hela vårt välstånd.

Vi vill att den nya regeringen agerar kraftfullt för att gynna den biologiska mångfalden:

• Öka anslagen för biologisk mångfald i budgeten till 4 miljarder kronor årligen för att skydda minst 20 procent av representativa naturmiljöer på land. Och skydda minst 30 procent av de svenska havsområdena.

• Öka satsningarna på nationella övervakningsprogram så att vi får kunskap om fler artgrupper.

• Öka Sveriges satsning på biologisk mångfald och uppfyll Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald (exempelvis för Aichi-målen i FNs konvention om biologisk mångfald).

Människans handlingar förändrar planeten på sätt vi inte tidigare sett, och om vi fortsätter så här kan konsekvenserna bli katastrofala. Tillsammans kan vi göra de åtgärder som behövs för en hållbar framtid där människor lever i harmoni med naturen.

Håkan Wirtén

generalsekreterare, WWF

Vicki Lee Wallgren

chef skog och arter, WWF

Torbjörn Ebenhard

ställföreträdande och biträdande föreståndare, Centrum för biologisk mångfald, SLU

Luca Berardi

singer & actor, Wildlife & Environmental Ambassador, public speaker and author, WWF:s unga Miljöhjälte 2018

Mattias A Klum

fotograf, filmare och WWF-ambassadör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!