Debatt: Verdandi har både verksamhet och besökare

3 juli 2017 05:00

Det var med förväntan som vi läste ledarsidan i SN i lördags (1/7-17). Äntligen skulle någon uppmärksamma frågan om barn och ungdomars fritid. Efter läsningen var vi bestörta. Men sedan kom vi fram till att ledarsidan har gjort som alla vi andra skulle ha gjort, nämligen att ha dragit slutsatser utifrån en utredning av Kultur och fritidsnämnden (KFN). Och ledarsidan har ju rätt: Utredningen totalsågar Verdandis verksamhet. Det står i utredningen att Verdandi varken har besökare eller verksamhet. Detta är en uppgift som vi måste bemöta med ett tillrättaläggande.

Sedan mitten av 2000-talet har vi haft särskilt avtal om 225 000 kr/år för att driva fritidsgård i Långbergsskolans lokaler. I avtalet står det att vi ska ha öppet två kvällar i veckan under skolterminerna, att vi inte får ha öppet på lov och att verksamheten inte får innefatta ordinarie verksamhet. Det finns inga krav på minsta antalet deltagare, vilka dagar som det ska vara öppet eller om personalens kompetens. Dessa förutsättningar finns inte redovisade i utredningen. Utöver att vi uppfyllt avtalets krav med öppet två kvällar i veckan har vi haft lovverksamhet, innefotboll i Långbergsskolans gympasal och vi har arrangerat disco 6 ggr per läsår. Vi har alltså bedrivit mer verksamhet än vad vi är skyldiga att göra. Antalet deltagare har under perioder varit lågt. Verksamheten har aldrig varit stängd. Vi har deltagit i all utbildning som kommunen erbjudit.

När vi fick förlängt avtal i två år, för 2017-18, frågade vi om vi kunde flytta fritidsgårdsverksamheten, eftersom deltagarna inte var nöjda med skolans lokaler. KFN samtyckte till detta. Verksamheten har sedan januari i år utökats från 7 timmar/vecka till 40 timmar/vecka för samma summa. Flytten till egna lokaler har också betytt att betydligt fler kommer till verksamheten, 5287 besök på 84 tillfällen, d.v.s. 63 personer/gång. Det är besökare i ålder 6-25 år med tonvikt på tonårskillar. Det vi saknar är tjejer, och det har vi också alltid varit tydliga med. Utredningen grundar sig alltså på gamla uppgifter, som inte heller stämmer med vår rapportering. Ska vi ha möjlighet att driva fritidsgård som har öppet när behoven är som störst, och med rätt kompetens, måste kommunen vara beredd att betala för den. Att tro att man kan få det för 225 000 kr/år är naivt. Det skulle dock vara intressant att se en kommunal fritidsgård bedriva verksamhet för den summan. Det är vår förhoppning att vi med detta har vederlagt de ”sanningar” som finns beskrivna i utredningen. Skattebetalarnas pengar går till att bedriva fritidsgårdsverksamhet. Vi hoppas också att vi även i fortsättningen kan ha förtroende för KFN och att de respekterar oss på samma sätt. Ledarsidan gör rätt som drar sina slutsatser. Vi skulle väl alla ta slutsatserna för sanna, om det inte vore för det felaktiga underlaget från KFN. Verdandi skulle inte heller ha förtroende för verksamheten så som den beskrivs i utredningen.

Karin Johansson

Verksamhetsansvarig, Verdandi

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!