Debatt Den senaste tiden har ekonomin i Sveriges regioner och kommuner varit en minst sagt het politisk fråga. På nationell nivå har riksdagens partier budat mot varandra om vem som är villig att ge mest pengar till välfärden, i form av bidrag till kommuner. 

Men ännu en gång går partier och politiker i fällan att lägga allt sitt fokus på att diskutera hur mycket av skattekronorna som ska spenderas, men desto mindre på frågan om hur dessa skatteintäkter ska skapas.

 

Nu går därför startskottet för en landsomfattande offensiv där Företagarna träffar kommunledningar runt om i länet och berättar vad som är viktigast för kommunen att prioritera för att ytterligare vässa företagsklimatet. I samband med detta lanseras även rapporten Företagarfakta som visar att småföretagen och deras anställda i Södermanland står för 3,4 miljarder – alltså mer än var fjärde skattekrona – av kommunernas intäkter varje år.

44 300 personer går varje dag till jobbet på ett mindre företag i länet och sedan 1990 har det skapats cirka 19 200 nya jobb i Södermanlands småföretag, samtidigt som antalet anställda i den offentliga sektorn har minskat med nästan 3 400 tjänster.

 

Mycket har blivit bättre. Synen på entreprenörskap och politikers attityder mot företagare har blivit mer positiv.

Digitalisering och globalisering har för många företagare öppnat upp nya marknader som gör det lika enkelt för en företagare i Eskilstuna att sälja sina varor och tjänster till konsumenter i Boston som till invånarna i Nyköping.

 

Men stora utmaningar återstår. Kriminalitet har under de senaste åren blivit en faktor som förpestar tillvaron för många företagare och deras anställda, särskilt inom handeln. 

Att lyckas hitta och rekrytera rätt kompetens är det största tillväxthindret för företagare i hela länet.

 

Välmående företag är helt avgörande för en positiv utveckling i en kommun eller region. Utöver den service och tjänster som småföretagen står för, bidrar de till sysselsättning och därmed också till de skatteintäkter som möjliggör kommunal välfärd. Av just den här anledningen fortsätter vi elda på kommunerna i en småföretagarvänlig riktning och fortsätter vara en regional och lokal blåslampa för att inte politikerna ska tappa fokus.

I detta nu pågår en budgivning om välfärdens finansiering. Vad som hade varit ännu bättre vore en budgivning om förbättrade villkor för Södermanlands företagare.

 

Thomas Byström

Regionchef för Företagarna i Mälardalen

Pontus Lindström

Expert på lokalt företagsklimat på Företagarna