Debatt Den 31 juli gick vi ut med våra planer på ett nytt ledarskap efter valet 2022. Anledningen är att Socialdemokraterna gång på gång har visat prov på allvarliga brister i sitt ledarskap. Deras passivitet i trygghetsfrågorna har fått negativa konsekvenser där känslan av otrygghet ihärdigt breder ut sig. Exempelvis via de kriminella ungdomsgäng som genomför personrån, misshandel, hot om våld och sprider rädsla bland stadens invånare. Likaså bilbränder som främst drabbar de med knappa resurser i utsatta stadsdelar och som dessutom plågas ytterligare av salafister på frammarsch som agerar moralpoliser. Droghandeln kan också nämnas vilket lett till skottlossningar och mord på gator och torg. Listan kan göras lång.

Polisen har till och med gått ut och uppmanat folk att inte gå hem själva sena kvällar på grund av risken att utsättas för brott. Det har gått så långt att stadens ungdomar inte bara upplever klimatångest utan även ger uttryck för trygghetsångest, ångest över att styrande politiker inte klarar av sitt jobb. I lokalmedia den 9 mars berättar skolungdomen Ville, 14 år, att han och hans kompisar aktivt väljer bort vissa vägar och områden för att undvika problem.

Jag blir personligen väldigt illa berörd när jag hör Villes och många andras berättelser hur de upplever Eskilstuna. Är det så här vi vill ha det?

Vi från Sverigedemokraterna har lagt flera förslag på åtgärder för att försöka vända den negativa utvecklingen. Varje gång stöter vi på patrull från Socialdemokraterna. Exempelvis när vi ville genomföra en trygghetskampanj där kommunen, polisen och civilsamhället kraftsamlar gemensamt. Socialdemokraternas svar var då följande:

”Kampanjer av det här slaget brukar inte vara verksamma, det skulle kunna ha motsatt effekt med enskilda insatser för en specifik fråga”

Deras svar följer ett mönster där problemet inte är våra förslag. Utan deras naiva syn på att alla förslag måste vara S-märkta för att ha effekt, där de utmålar sig själva som frälsare och att allt ansvar för dagens problem ligger på andra partier.

Den som fortfarande tvekar över behovet av ett maktskifte behöver läsa lokalmedias intervju med Jimmy Jansson (S) den 22 juli. Där säger han följande:

”SD har gjort Sverige en otjänst genom sitt agerande för att det ledde till att inget av de andra partierna klarade av att möta och se de problem som vi har”.

Låt det smälta in och fundera igen över behovet av maktskifte.

För sverigedemokraterna Eskilstuna