Debatt Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Det kommande valet är helt avgörande för klimatet då forskningen visar att vi bara har 10 år på oss att minska utsläppen för att klara 1,5 gradersmålet. Då behövs en effektiv klimatpolitik som verkligen minskar fossila bränslen, inte står i vägen för forskning och innovation.

Av Europas energianvändning är fortfarande 73 procent av energin fossil. Det gör det tydligt att klimatfrågan är en energifråga. En stor del av utsläppen kommer från Europas transportsektor och att fasa ut de fossila bränslena ur transportsystemet blir därför avgörande för att nå Europas klimatmål. För att lyckas med detta behövs en effektiv energipolitik på EU-nivå.

MP och V går till val på att förbjuda förbränningsmotorn och införa ett försäljningsstopp på konventionella bilmotorer. Detta kan tyckas vara en enkel lösning för att få bort den fossila energin, men riskerar att slå hårt mot forskningen och utvecklingen av biobränslen. Förbränningsmotorn i sig är inte dålig för klimatet, det är bränslena som används i motorn som orsakar koldioxidutsläppen som är problemet. Att förbjuda själva motorn är därför inget annat än verklighetsfrånvänd plakatpolitik.

Fler transporter som går med el och fler elbilar Europa är en viktig del av lösningen. Men troligtvis kan inte elbilar stå för hela lösningen. Därför behövs också nya biodrivmedel. Varken MP eller V kan svara på varför någon forskare skulle vilja lägga tid och energi på att forska fram nya gröna biobränslen, om ingen får använda motorn som de kan användas i. Ett förbud av förbränningsmotorer står därför i vägen för forskning och utveckling av biobränslen och är direkt skadligt för klimatet.

Vi måste stoppa utsläppen utan att stoppa utvecklingen. Häromveckan besökte vi i Centerpartiet Volvo i Eskilstuna för att ta del av deras forskning och utveckling för en fossilfri transportsektor. Vi ser att företagen är en viktig del för att lösa klimatutmaningen. Volvo arbetar hårt för att elektrifiera arbetsmaskiner och hitta nya typer av fordon med lägre klimatpåverkan.

Det är inte politiker som kommer att lösa klimatfrågan, utan det är företagen med nya smarta och effektiva lösningar som kommer att bidra till att sänka koldioxidutsläppen. Det vi politiker måste göra är att leverera rätt förutsättningar, underlätta för de företag som satsar, ställa höga krav och höja kostnaderna för att släppa ut. På så sätt kan innovationerna på Volvo, och andra företag, bli konkurrenskraftiga.