Debatt Det fria skolvalet har gett en kraftig segregation inom skolan. Det har Skolverket, OECD, lärarfacken med flera konstaterat. Strängnäs är inget undantag. Strängnäs kommun är med 39,4 procent av eleverna i friskolor den näst mest friskoletäta kommunen i landet.

Skolverket har ett verktyg som kallas Salsa. Det är en beräkning av vilka resultat en skola borde uppnå utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar. Det bygger på tre faktorer som Skolverket ser har störst påverkan på kunskapsresultatet. Det är föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever och andelen pojkar.

Enligt Salsaunderlaget så räknar Skolverket med att den skola i Strängnäs som har lägst andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ska nå 65 procent (den nådde 56 procent år 2018). Den skola som når högst har 92 procent.

Den stora skillnaden mellan skolorna förklaras inte av lärarnas pedagogiska utbildningsnivå eller antal elever per lärare. Att resultaten i kommunen följer Skolverkets modell indikerar tydligt att det är socioekonomiska faktorer som avgör hur väl en skola lyckas med sitt uppdrag.

Skollagen har ett kompensatoriskt krav. Skolan ska lyckas uppväga skillnader i barnens förutsättningar, exempelvis de socioekonomiska förutsättningarna som bildar Salsavärdet. Detta misslyckas idag Strängnäs kommun med helt och hållet, eftersom skolorna levererar i stort i enlighet med sina Salsavärden.

I Strängnäs liksom i de flesta kommuner så finns en socioekonomisk faktor i elevpengen. Skolor som är socioekonomiskt missgynnade får lite mer pengar. Detta måste dras upp ordentligt. I dag slår det inte igenom tillräckligt på exempelvis tillgång till specialpedagogik och lärarstödjande personal. Skolan kan då inte kompensera för elevernas socioekonomiska förutsättningar.

Majoriteten ser samma sak men fördelar inte mer till Salsadelen eftersom det skulle påverka friskolornas ekonomi. I stället accepterar man att 44 procent av eleverna på en av kommunens egna skolor går ut utan att ha nått kunskapskraven. Det är en prioritering som vi vägrar att acceptera!

Segregationen i Strängnäs ger friskolorna en ekonomisk fördel i förhållande till det skolresultat de ska leverera. Det måste ändras, till fördel för de elever som i dag inte klarar kunskapskraven. Är Socialdemokraterna och Moderaterna oroliga för friskolornas ekonomi så får skatten ökas för att ge pengar till skolan. Det var vårt förslag inför detta år.