HBT-rättigheter ska vara viktiga för alla

27 maj 2019 05:05

Svar på Ung vänsters debattartikel ”Avkapitalisera Pride” (17/5).

RFSL Eskilstuna, arrangör av Springpride, anser att Pride ska vara öppen för alla som tror på alla människors lika värde och rätt.

RFSL Eskilstuna delar Ung Västers uppfattning att det är viktigt att ha med sig den historiska bakgrunden till varför Pride genomförs årligen på många platser i Sverige och resten av världen. Pride startades på Stonewall Inn i New York 1969 som en reaktion på flera års trakasserier från polismyndigheten av homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT). Till slut fick de trakasserade HBT-personerna nog och det resulterade i kravaller under tre dagar i New York. 1970 genomfördes den första Pride i San Fransisco för att stödja de trakasserade i New York.

I flera länder finns det fortfarande HBT-personer som inte kan leva som de själva önskar, på grund av att de ses som något oacceptabelt av stora delar av samhället. HBT-personer trakasseras och hotas av långa fängelsestraff eller dödsstraff. Därför fortsätter vi kampen för att deras rätt att öppet få leva det liv de önskar.

RFSL Eskilstuna anser att kampen för HBT-personers rättigheter är något som angår hela samhället och inte bara några få ”rättstrogna”. Det är när HBT-personers rättigheter anses vara viktigt för hela samhället, som vi kan nå en bestående förändring av samhällets normer och värderingar. Arbetsplatsen är en viktig arena i arbetet för den förändringen. Det är en plats där många av oss lägger en stor del av vår vakna tid. Därför tycker vi att det är bra att företag/arbetsgivare på olika sätt markerar sitt stöd för Pride och HBT-personer. Deras stöd blir troligtvis extra viktig för de HBT-personer som finns på deras arbetsplats. De företag som stöder Springpride kan också bli goda föredömen och inspiratörer för andra företag/arbetsgivare. För att nå framgång i kampen för alla människors lika värde och rätt, så kräver det att det inte bara blir en fråga för en liten grupp på vänsterkanten. Det kräver snarare att det är en viktig fråga för alla invånare, organisationer och företag.

För RFSL Eskilstuna är det viktigt att Springpride är tillgänglig för alla invånare i Eskilstuna, oavsett ekonomiska förutsättningar. Därför tar inte RFSL Eskilstuna inträde till Springprides olika arrangemang. För att det ska vara möjligt att inte ta betalt av besökare, så måste vi få ekonomiskt stöd från olika samarbetspartners.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jörgen Danielsson RFSL Eskilstuna och Springpridekommittén