Debatt Den 12 mars skriver EK/ST om de hemtjänstbolag som nekades tillstånd av IVO. Alla privata utförare måste ha tillstånd från IVO för att bedriva sin verksamhet. Att bolagen kan fortsätta är för att de redan startat när kravet kom och de har överklagat IVO:s beslut.

Finns verkligen kapacitet hos de övriga utförarna för att med god kvalitet omedelbart kunna ta uppdrag som i dag utförs av 27 fast anställda i de tre aktuella bolagen? En försiktig avveckling är nödvändig för bibehållen omsorg för de personer som har hemtjänst.

Även marknadsliberala politiker borde reagera när IVO visar att ett av bolagen skaffat sig krediter från det allmänna genom att systematiskt inte betala rätt skatt i tid. Det ger en konkurrensfördel mot de bolag som sköter sig. Så ska det inte vara på en skattefinansierad marknad.

Ekonomiskt dålig ställning hos bolagen är en risk för de personer som har hemtjänst. Det är därför kravet finns både hos IVO och nämnden, ett krav utan verkan enligt nämndordförandens uttalande i artikeln.

Nämnden vet inte om bolagen har råd med kompetensutveckling eller vikarier och sjuklön. Inte heller om bolagen utfört de insatser de sagt att de gjort – bara den kommunala hemtjänsten har elektronisk insatsregistrering. Om en person fått beslut om en insats på 30 minuter och den hela tiden bara får 20 minuter så ser nämnden inte det om utföraren skriver upp 30 minuter. Inte heller om en insats hoppas över men noteras som utförd.

Det behöver inte gälla akuta problem eller svält. Det kan vara att bolag tar skattepengar och ändå inte ger den äldre personen eller personen med funktionsnedsättning ett så gott liv som biståndsbeslutet medger. Sämre liv och som följd kanske tidigare flytt till särskilt boende är illa nog. Det finns inget konkret om att de tre bolagen nu missköter omsorgen, men bristerna IVO noterat skulle kunna medföra det och då borde nämnden reagera förebyggande.

I artikeln står det att kommunen undersöker brister om anhöriga hör av sig. De personer som är ensamma, utsatta och för rädda för att klaga, vem följer upp brister hos dom?

Nämndens egna krav och IVO:s tillstånd är olika processer. IVO har lyft en fråga som nämnden duckat i flera år, men nämndens egna krav gäller. Det kan inte vara så att bolag som år efter år bryter mot nämndens förebyggande krav får fortsätta tills dess att det går att bevisa missförhållanden i omsorgen. Det skulle vara alldeles för sent!

David Aronsson
Gruppledare

Tanja Henriksson
Ledamot socialnämnden

Vänsterpartiet Strängnäs