Inlägg utifrån: ”Viktiga reformer på plats för Sörmlands del”

29 december 2018 05:00

Nu har riksdagen antagit Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag för 2019. Budgeten bygger på Alliansens gemensamma reformagenda och betyder att viktiga reformer kan komma på plats, så att Sverige kan tas i en ny riktning.

Med vår budget får 144 100 personer i Sörmland sänkt skatt nästa år, skatten sänks även för 65 285 pensionärer här i länet samtidigt som välfärden lokalt stärks med 143 800 000 kronor.

Moderaterna tar ansvar för att genomföra de löften som vi gav i valrörelsen – vi driver vår politik fullt ut. Sverige har en övergångsregering, men ingen övergångsriksdag. Och det är riksdagen som beslutar om statens budget.

Att vår budget nu gått igenom riksdagen betyder att viktiga reformer kan genomföras redan från och med årsskiftet. Det är helt nödvändigt – samhällsproblemen tar inte julledigt i väntan på en ny regering.

Vår budget innebär sänkt skatt för alla som jobbar och för Sveriges pensionärer. Vi tar första steget mot att nå målet om 10 000 fler polisanställda och vi tillför avgörande resurser till försvaret.

Kömiljarden återinförs för att snabbt korta vårdköerna och öka tillgängligheten. Sveriges kommuner, landsting och regioner får dessutom välbehövliga extra resurser för att kunna stärka välfärdens kärna – skolan, vården och omsorgen.

För att motverka klimatförändringarna utökar vi bland annat Sveriges klimatbistånd och vi bygger ut laddstolpar och annan laddinfrastruktur, så att fler kan köra fossilfritt. Samtidigt måste man kunna bo och arbeta i hela landet, även utanför storstäderna. Därför fryser vi överindexeringen av bensinskatten och ser till att det utlovade krisstödet till lantbruket blir verklighet.

Integrationen måste fungera. Därför förbättrar vi jobbmöjligheterna för nyanlända, utökar samhällsorienteringen och inför obligatorisk språkförskola för nyanlända barn. Vi stärker undervisningstiden i skolan och föreslår fler kvalificerade lärare till utsatta områden.

Vår budget syftar till att Sverige ska hålla samman. Vi vill ta tag i samhällsproblemen och återupprätta samhällskontraktet. Man ska kunna lita på att välfärden och polisen finns där när man behöver, både här i Sörmland och i resten av landet.

Elisabeth Svantesson ekonomisk-politisk talesperson (M)

Lotta Finstorp riksdagsledamot (M)

Erik Bengtzboe riksdagsledamot (M)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!