Kommunen ska inte äga jordbruks- och skogsmark

20 maj 2019 05:05

Jag läser med viss förvåning i Eskilstuna-Kuriren om kommunens markköp för 45 miljoner av Hällberga 1:30, alltså Hällberga gårds markegendom på cirka 300 hektar jord och skog.

Min principiella åsikt är att kommuner generellt sett inte ska äga jord- och skogsegendomar, såvida det inte finns alldeles särskilda och specifika skäl för ett sådant ägande.

Det sägs att marken i Hällberga ska användas för en kommande markbytesaffär med en annan aktör, och jag förmodar således att det handlar om en part med intresse att driva jord- och skogsbruk på Hällberga gård, medan kommunen i byte rimligen vill förvärva den andra partens existerande innehav av tätortsnära och exploateringsbar mark för framtida bostadsbyggande.

Då är min fråga:

Inom vilket ungefärligt tidsperspektiv förväntas denna markbytesaffär komma att genomföras och när får vi kommunala skattebetalare veta mer detaljer om den planerade markbytesaffären?

Så till två närliggande frågor:

1. När avser kommunen att på den privata marknaden sälja den stora jord- och skogsfastigheten Ryningsbergs säteri (Ryningsberg 2:94) vid Husby-Rekarne kyrka på cirka 405 hektar?

Den stora gården köptes ju för ett par år sedan av kommunen i syfte att säkra grundvattenskyddet intill kommunens vattentäkt Hyndevadsån, men det gjordes ju redan vid köpet klart att den stora merparten av marken skulle säljas vidare på den privata marknaden.

Min fråga är:

När avses detta att ske?

2. Sedan 1963 har Eskilstuna kommun ägt jord- och skogsfastigheten Österby säteri (Näshulta-Österby 5:1) i Näshulta på cirka 445 hektar.

Denna stora egendom, som till största delen består av skogsmark, borde för många år sedan ha sålts vidare på den privata marknaden, då kommunen i dagsläget inte har något verkligt behov av merparten av marken ifråga, förutom ett mindre markområde närmast Näshultasjön med badplats och mindre campingplats, vilket med lätthet kunde avstyckas och undantas från försäljning.

Min fråga är:

Avser Eskilstuna kommun att utreda en försäljning av merparten av Österby säteris markegendom?

Med tanke på att M och C, två partier som aktivt värnar den privata äganderätten inte minst till jord och skog, numera ingår i kommunledningen i Eskilstuna vore det sannerligen på sin plats för dessa två partier att bidra till att "smyg-kommunaliseringen" av privatägd jord- och skogsmark i kommunen snarast möjligt rullas tillbaka så långt som möjligt!

Ett konkret svar från "ledartrojkan" i stadshuset emotses med största intresse!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Lorin Frilansjournalist och skribent Torshälla