M: Hållbar utveckling kräver helhetsansvar

Klimatfrågan är vår generations ödesfråga.

8 februari 2018 05:00

Omställningen till ett hållbart samhälle har bara börjat och mycket återstår att göra. Det är endast med en positiv inställning till de nya möjligheter som uppstår med den tekniska utvecklingen som vi kommer att se stora landvinningarna inom detta område. Vi har alla ett ansvar, både enskilt som individer, och kollektivt. För politiker handlar det främst om att underlätta för förbättringar och att undvika att sätta hinder för människor och företag att göra den omställningen.

Hållbar utveckling handlar om att världen ska utvecklas hållbart, såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Det innebär att permanent kostnadsdrivande miljöförbättrande åtgärder faktiskt inte är hållbara. Vi menar att det är viktigt att varje insats ska vara genomtänkt och hållbar också på sikt.

En viktig del i ett aktivt miljöarbete är att synliggöra den miljöpåverkan olika aktiviteter har, men också att premiera de aktiviter som faktiskt leder till förbättringar.

En modern sjukvård kan ha stor inverkan på klimatet och vår miljö. Det handlar om användning av vatten och kemikalier i form av läkemedel, samt långa transporter för att nämna något. Vi tycker att det är viktigt att sjukvården tar sitt ansvar för framtiden och det behövs krafttag för att bli miljöledande.

För drygt ett halvår sedan presenterade vi ett förslag om att beskatta klimatpåverkan, som i sin tur kan användas för viktiga miljöförbättrande åtgärder. Det fungerar så att varje klinik på sjukhuset och varje vårdcentral betalar lite extra för konsumtion av vatten, elektricitet, utsläpp från transporter och så vidare. Dessa resurser kan sedan landstinget använda för inköp av ny teknik eller andra förbättrande åtgärder.

Vi är därför förvånade att Miljöpartiet och övriga partier i den styrande Koalitionen säger nej till detta fantastiska förslag. Men vår målsättning står fast. Moderaterna kommer alltid att ta klimathotet på största allvar och vi kommer ta vårt ansvar för att Landstinget Sörmland ska bli miljöledande i Sverige.

Magnus Leivik (M) Gruppledare

Petter Söderblom (M) Landstinget Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa