Så ska hela Sverige vara en del av klimatomställningen

16 mars 2019 05:00

Hela Sverige minns fortfarande förra sommarens torka och bränder. Det var en försmak av vad en varmare klimatförändrad värld innebär. För Miljöpartiet är det självklart att en politik som både fasar ut det fossila och säkerställer ett gott liv för alla är nödvändig. Och inte bara det; den är möjlig. Det är en politik som bygger på framtidstro och på människors förmåga att möta och lösa kriser tillsammans.

Det här decenniet ska vi gå från ett beroende av olja, kol och gas till att hitta lösningar som utgår från planetens villkor. Ska vi klara det behövs politik som gör att alla delar av samhället kan vara med i förändringen. Fossila bränslen måste fasas ut, men inte på bekostnad av människors möjlighet att leva goda liv i hela landet.

Miljöpartiet kommer att driva på för minskade klyftor, och en rad riktade satsningar särskilt för landsbygden.

Utred ett system med grön utdelning

I Kanada prövas just nu ett system där intäkterna från vissa miljöskatter ger grön återbäring direkt till medborgarna igen. Vi vill utreda möjligheterna att införa ett liknande system i Sverige.

Stärk glesbygden

I de glesbygdskommuner som har störst utmaningar vill vi sänka arbetsgivaravgifterna med upp till hälften så att det blir mer förmånligt att driva företag. Vi vill också i dessa kommuner höja grundavdraget så att alla får behålla mer pengar i plånboken.

Intäkter från vind- och vattenkraft ska gå till kommunerna 

Vi vill återföra pengar till de kommuner och regioner som producerar vind- och vattenkraft, genom att låta kommunerna behålla intäkterna från kraftverkens fastighetsskatt. 

Inför glesbygdsbonus

Vi vill göra det ännu mer förmånligt att välja klimatsmartare bil genom en höjd bilbonus för den som bor i glesbygd. 

Gör om reseavdraget

I dag går stora delar av reseavdraget till bilpendlare i storstäder. Det borde göras om så att det går till de som faktiskt är beroende av bilen. 

Bygg ut laddinfrastruktur och biogas

För att fler ska kunna välja en el – eller biogasbil vill vi fortsätta bygga ut laddstolpar och tankställen för biogas i hela landet. 

Att reducera frågan om klyftor i samhället och fördelning mellan stad och land till att enbart handla om bensinpriset är en farlig dimridå. Den riskerar att gömma undan frågan om vårt ansvar inför alla kommande generationer om vi inte agerar nu.

Med vår politik kommer alla att kunna vara med i omställningen.

 

Isabella Lövin, språkrör Miljöpartiet

Anna Wåhlström, ordförande MP Sörmland

Linus Lakso, ordförande MP Sörmland

Marielle Lahti, gruppledare MP Eskilstuna

Cecilia Friis, gruppledare MP Flen

Greta Suvén, ordförande MP Flen

Ragnar Lindén, gruppledare MP Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!