Debatt Efter sommaruppehållet har sjukvårdsdebatten dragit igång. I Södermanlands Nyheter den 20 augusti beklagade sig Jonas Lindeberg (VfP) och Magnus Leivik (M) över den galopperande nätläkarutvecklingen i Sörmland. Efter beslutet att avgiftsbefria primärvården. Inklusive på nätet.

Resultatet blev det jag den gången (från talarstolen) förutspådde: Kostnadsexplosion plus ursinnig nätläkaretablering här i Sörmland.

I riksmedier har dessutom framgått hur nätläkare framför allt utnyttjas av yngre resursstarka patienter i storstäder. Lika förutsägbart det.

Leivik kritiserade i samma tidning ”den illegala kön”. Antalet som får vänta mer än tre månader på sjukhusläkarbesök har ökat med 300 procent. En lavin menade han.

Monica Johansson invände upprört (Södermanlands Nyheter, 26 augusti). Sörmland är inte sämre än andra regioner. Det är säkert sant. Tidningens läsare är hur som helst värda annat än pajkastning!

Gratis primärvård skulle avlasta sjukhusen trodde alla politiker. Det funkar inte.

I Svenska Dagbladet den 29 augusti förklarade akutläkarna Nicholas Aujalay och Arin Malkomyan varför: Patienter söker inte akuten i onödan. Resursförstärkt primärvård avlastar därför inte akutmottagningar.

Vad gäller köer ser sambanden ut så här:

– Ju fler besök hos primärvårdsläkare (inklusive på nätet) desto fler remisser.

– Fler remisser till samma sjukhusläkare – längre köer.

– Färre eller omorganiserade sjukhusläkare – 300 procent längre.

Avgiftsfri primärvård var nyckeln till fortsatt sjukhusnedmontering. För Nyköpings del med planen att omvandla sjukhuset för planerad vård i första hand. Akut vård skalas i möjligaste mån bort, särskilt operationer, i hopp om att den planerade sedan blir effektivare.

Alla tidigare försök, Kullbergska är ett, har resulterat i läkarflykt (inom alla specialiteter dessutom) från de slimmade sjukhusen och växande kaos på återstående akuta.

Köer och kostnader växer. Liksom privata alternativ.

Är det, Jonas, Monica och Magnus, dit ni vill?