Insändare Nu har domarna fallit i det så kallade Slussenmålet. Med diffusa argument om miljönytta vann Stockholms stad över de mer än tusen lantbrukare runt Mälaren som har låglänta marker kring sjön. Domen ger rätt att på våren hålla Mälarens vattenyta på en konstlad hög nivå. Konsekvensen för lantbruket blir att man på dessa områden får en försenad vårsådd på upp till tre veckor. Vi som lever nära de areella näringarna vet vad detta innebär i form av lägre skörd, försenad skörd med sämre kvalitet och försvårat brukande.

Lantbruket krävde en rimlig ersättning för detta intrång. Stockholms stad erbjöd en tiondel av vad skadan innebär som ekonomiskt avbräck. Domstolen gick helt på storstadens bud. De urbana intressena körde över landsbygden fullständigt.

Beslutet är ett hån mot landsbygden. Det är ett hån mot äganderätten och det är ett hån mot lantbrukets ambition att bidra till en trygg livsmedelsförsörjning. Vi behöver producera mera mat, både nationellt och på global nivå.

Prognosen fram till år 2030 är att världens livsmedelsproduktion behöver öka med 35 procent. Då förefaller det obegåvat att göra det motsatta, alltså att minska produktionen i ett område som har ett av landets bästa förutsättningar för miljömässigt och kvalitetsmässigt högststående livsmedelsproduktion. Ett tragiskt domslut.

Arne Jonsson

Kommunalråd Centerpartiet Eskilstuna

Roger Steen

Gruppledare Centerpartiet Strängnäs