Sörmlands företag behöver EU

25 maj 2019 05:10

Ett välfungerande europeiskt samarbete är av största vikt för vårt näringsliv. För Sverige, som är en förhållandevis liten ekonomi, och regionerna som är ännu mindre, är samarbeten som EU med sin öppenhet inför flöden av varor, idéer och kompetens direkt avgörande för tillväxten. Därför är det oroande att kunskapen och engagemanget inför valet till Europaparlamentet inte är större.

Ett försvagat europeiskt samarbete kommer att drabba oss svenskar hårt, och inte minst oss här i Södermanland. Tullfrihet och goda handelsöverenskommelser bäddar för en smidig handel inom EU, och många företag från Södermanland, precis som från övriga Sverige, drar nytta av detta. Enligt en färsk sammanställning från Kommerskollegium, som vi på Handelskammaren har analyserat, exporterade svenska företag varor utomlands för 1 442 miljarder kronor under 2018. 59 procent av dessa varor exporterades inom EU. Av Södermanlands runt 800 exportföretag hade 71,7 procent export till EU år 2017. Det är ingen underdrift att EU spelar en väldigt stor roll för Södermanland när det kommer till handel, och den ökar för varje år.

Men det är inte bara exporten till länder inom Europeiska unionen som är viktigt för oss, det är även importen. Under 2018 kom 70 procent av Sveriges totala import från länder inom EU. Det tullfria handelsklimat som råder mellan länderna inom EU möjliggör en handel som annars inte skulle vara ekonomiskt hållbar eftersom vi inte har möjlighet att producera alla varor på hemmaplan. Därutöver har vi även exporten och importen av tjänster, som växer allt starkare.

De senaste åren har vi sett ett hårdnande samtalsklimat när det kommer till handelsavtal. Världshandelsorganisationen WTO, som har som syfte att underlätta den internationella handeln genom tydliga villkor, är ifrågasatt. Handeln används som en bricka i ett politiskt maktspel mellan länder. Nu senast mellan USA och Kina, vilket får konsekvenser även för svenska företag. På söndag är det dags för val till Europaparlamentet. Att vi har ett fungerande och starkt europeiskt samarbete med ömsesidigt gynnsamma handelsarrangemang är kanske viktigare än någonsin. Hur det ska se ut i framtiden är ett beslut som ligger i våra händer. Vi har en röst, och nu är det dags att använda den.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Emerén Verkställande direktör, Handelskammaren Mälardalen