Ta hallbristen på allvar

26 augusti 2019 05:30

Svenska Innebandyförbundet har genomfört en enkät om tillgången på idrottshallar som riktades till de tre högsta företrädarna i länets kommuner – kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och kommundirektören. I Sörmland svarade företrädare från åtta av nio kommuner. I fyra av kommunerna fanns det företrädare som uppgav att det finns ingen eller nästan ingen brist på idrottshallar. Samtidigt svarar länets innebandyförbund att det råder brist på idrottshallar i Sörmland.

Vi i idrottsrörelsen ser varje dag vilket hinder både bristen på hallar och det i många fall eftersatta underhållet innebär för både barn och vuxna i Sörmland som vill motionera. Folkhälsomyndigheten har satt upp ett mål om att varje barn bör ha minst 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. Men bara vart tredje barn rör på sig en timme om dagen. Bland pojkar är det 44 procent som når målet, medan det bland flickorna bara är 22 procent. Dessutom är 51 procent av befolkningen i åldern 16 till 84 år överviktiga eller feta, enligt Folkhälsomyndigheten.

Jag representerar svensk innebandy och vi erbjuder en enkel och rolig sport som alla kan utöva. Men det är vi inte ensamma om – hela idrottsrörelsen har det gemensamt att vi vill att fler ska uppleva idrottens kraft och rörelseglädje. Ju fler som idrottar, desto bättre för folkhälsan och den sociala gemenskapen.

Jag vill uppmana Sörmlands kommunpolitiker och tjänstemän att prata ännu mer med oss i idrottsrörelsen. Besök de slitna anläggningarna som behöver renoveras eller ersättas. Prata med föräldrarna som måste gå upp i ottan för att enda träningstiden för barnen var klockan sju en helgdag. Se konsekvenserna av att varken vuxna eller barn får rätt förutsättningar för motion.

När ni gjort det behöver ni fatta tydliga beslut om att renovera och bygga nytt. Idrottsrörelsen bidrar till glädje, gemenskap och folkhälsa – Sörmlands kommuner behöver ge oss förutsättningar att göra det!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Märit Bergendahl Ordförande för Svenska Innebandyförbundet