Ta krafttag mot sjukfrånvaron

7 juni 2019 05:05

“Ligger Strängnäs sist? Hur kommer det sig, är det ett arv från Kristersson?”. En bekant och tidigare Strängnäsbo hade läst en artikel om kommunernas sjukfrånvaro.

Nu är det inte Kristerssons fel att Strängnäs kommun har hög sjukfrånvaro. Visst har kombinationen av att sälja och hyra tillbaka Thomaskomplexet och bygget av Campus dragit politiken åt fel håll. Projektstyrningshaveriet under Campusbygget (jämför Nya Karolinska) skapade ett ekonomisk fokus som hade kunnat undvikas.

Jag såg i anteckningar inför ett fullmäktige för tio år sedan att jag lyfte att det fanns olyckliga underliggande rörelser i den korta sjukfrånvaron som majoriteten inte tog på allvar (och sällan visade upp). I efterhand går det att se att det var då åtgärderna borde ha startat. Diskussionerna inför beslut om strategisk plan för 2009 borde ha resulterat i ett fokus på attraktiv arbetsgivare, på frisknärvaro och god arbetsmiljö. I stället blev det tio år av besparingar på skola och omsorg. Effektiviserade arbetsmetoder och utveckling blev inte åtgärden, osthyvelsbesparingar var och är de borgerligas linje.

Sjukfrånvaro sliter på en organisation. Den onda spiral Strängnäs hamnade i har gjort att vi tappat flera år av utveckling. Utveckling som kommunen behöver när andelen personer i arbetande ålder sjunker i förhållande till äldre och barn.

Sedan ett drygt år så har åtgärder börjat få effekt, de är däremot inte tillräckliga. Arbetsmiljön behöver snabbt bli bättre. Det går inte att fortsätta att pressa personalen och tro att nödvändig utveckling, digitalisering och automatisering ska nå framgång i att minska personalbehovet och öka brukarnas självbestämmande när sjukfrånvaron är högst i landet.

Vänsterpartiets förslag till Flerårsplan för 2020-22 fokuserar delvis på utveckling och arbetsmiljö, en hållbar kommun. Med stöd av en skattehöjning föreslår vi en ökning av resurserna och de direkta insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Heltid som norm kombinerat med inga delade turer, och möjlighet att löneväxla ned sin arbetstid för att få balans i vardagen borde ha införts för länge sedan. Ökad kompetensutveckling för alla anställda och fler kollegor är självklart.

Så byggs grunden för en hållbar kommunal organisation som klarar både framtida problem och digitalisering. Det gör vi inte med landets högsta sjukfrånvaro. Förhoppningsvis ser majoriteten också det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Aronsson Gruppledare i kommunfullmäktige Vänsterpartiet Strängnäs