Teknik är bra för välfärden

14 september 2019 06:00

De flesta av oss har en stark önskan att ”klara oss själva”, så långt det går och så länge det är möjligt. Numera finns det ett stort utbud av tekniska prylar och hjälpmedel som underlättar i vardagen. Vi kallar det välfärdsteknik.

Både på den öppna marknaden och som hjälpmedel finns många former av välfärdsteknik. Det är allt från fjärrstyrda strömbrytare och larm, till avancerade robotar. Den öppna marknaden för denna form av teknik blir allt större. Tänk bara på den snabba utvecklingen av exempelvis robotdammsugare, elcyklar och appar!

Det finns en föreställning om att äldre inte vill ha teknik. Vår forskning på Mälardalens högskola visar att det inte stämmer. Vi har bland annat intervjuat äldre personer och närstående till personer med hemtjänst. Resultaten visar att ju mer kunskap man har inom området, det vill säga vad som finns och hur det kan användas, desto mer positivt inställd är man till denna form av teknik – för man vill ju klara sig själv.

En annan aspekt är att välfärdsteknik behövs för att vi ska klara vår välfärd, dels utifrån ekonomiska villkor, dels utifrån en förväntad personalbrist. Om vi fortsätter med samma vård och omsorg som nu, finns fram till år 2026 behov av 350 000 nya medarbetare (Sveriges kommuner och landsting, 2019).

Här finns det förväntningar på att välfärdsteknik ska kunna ersätta personal i vissa moment som människor helst vill klara själva (dusch, toalettbesök, förflyttningar med mera). Tanken är att det ska frigöra tid för personalen till situationer där de verkligen behövs, i mänskliga möten. Välfärdsteknik behövs i vår vardag. De flesta av oss vill ha den, speciellt om man har behov som kan lösas med hjälp av teknik. Men det är viktigt att det är vi som individer som har inflytande på vilken välfärdsteknik vi vill ha i våra liv.

För att kunna ställa krav behöver vi kunskap. Annars är det teknikerna, ekonomerna eller politikerna som styr.

Hur ska vi då göra för att få veta mer om välfärdsteknik? Vad som finns i dag, hur tekniken kan användas och hur den kan införskaffas.

Vår uppmaning är: gör som Dagny (107 år), Sveriges äldsta bloggare. Fortsätt vara nyfiken på tekniken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christine Gustafsson Legitimerad sjuksköterska och docent vid Mälardalens högskola Annika Skogsberg SPF Seniorerna i Eskilstuna