Växter och djur hotas att utrotas

27 maj 2019 05:00

En miljon växt- och djurarter hotas av utrotning, redan inom de närmaste årtiondena. Det visar en rapport av FN:s expertpanel för biologisk mångfald. Det krävs enligt rapporten en radikalt förändrad livsstil från lokal till global nivå med ökad andel produktion av livsmedel med ekologiska och hållbara metoder.

FN-rapporten är ett resultat av hundratals forskare från 50 länder som under tre år har sammanställt tusentals studier om tillståndet i naturen. Resultatet visar att jorden hotas av massutrotning av växter och djur, och att den situationen har uppstått genom mänsklig påverkan.

En stor del av lösningen ligger i hur vi producerar våra livsmedel. Forskning visar att det i genomsnitt finns 30 procent fler växt- och djurarter i ekologisk odling.

I dag har Krav tusentals bönder runt om i världen och nära 4 000 svenska lantbrukare som följer vårt regelverk. En kravcertifierad lantbrukare använder inte naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel i sina odlingar.

Fjärilar, bin och andra insekter pollinerar ungefär en tredjedel av all mat som vi äter. Även mikroorganismer som finns i jorden är viktiga för odlingen av jordbruksgrödor. En bredd av arter gör också marken mer motståndskraftig mot klimatpåverkan, såsom torka och mycket nederbörd.

Det finns många aktörer som behöver agera för att stoppa massutrotningen av växter och djur. Men vi kan alla i vår vardag med liten insats bidra till stora förbättringar. Genom att handla kravmärkt och ekologiskt kan vi bli vardagshjältar som gynnar humlor, fjärilar och andra viktiga insekter, fåglar och växter.

Anita Falkenek

Vd på Krav

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!