Insändare Svar till Peter Lorin, publicerad den 2/10. Kyrkan som byggnad är ett fantastiskt kulturarv som tillhör oss alla. Via skattepengar bidrar svenska staten till att alla ska få ta del av detta kulturarv. 

Svenska kyrkan är ett trossamfund som förvaltar och bedriver sin verksamhet i byggnaderna. Detta utesluter inte att profan verksamhet också kan äga rum där. Kyrkor lämpar sig utmärkt för konserter och på landsbygden är det ofta den enda lokal som rymmer stor publik.

Att vara musiker innebär att ha ett yrke med lång utbildning, men utan sponsorer måste de ta betalt av konsertbesökarna. Idag tar församlingar ofta ut hög hyra för de som vill anordna en profan konsert i kyrkan, så även Kloster vid konserten ”Juletid 2019”! 

Svenska kyrkan hyr ut byggnaden vid profana arrangemang och musikerna tar betalt av publiken. Det är det som kallas att vara kommersiell. Mitt råd är att öppna upp kyrkor,  bjud in till kulturella upplevelser av olika slag och gör kyrkan tillgänglig för alla!