Ange partitillhörighet

20 augusti 2019 06:00

Svar på insändare 14/8 "Utmana Strängnäs kommun!"

Min namne Lennart Nilsson, kommuninvånare i Strängnäs försöker tappert debattera den kommunala verksamheten och att den blir bättre av att olika delar privatiseras. Jag, som begåvats med samma namn, är pensionerad tjänsteman i kommunen. I mina uppgifter ingick att ge politikerna beslutsunderlag med analyser av konsekvenser av olika alternativ till exempel för olika former av huvudmannaskap. Jag ville inte då och inte heller nu offentligt ge mig in i diskussioner av vad jag tycker generellt är bäst. De synpunkter min namne framför företräds av politiska partier. I anslutning till den här typen av inlägg är det rimligt att begära att avsändaren uppger partitillhörighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Nilsson, en annan kommuninvånare i Strängnäs (ej politiskt aktiv)