Insändare I annonser har Sevab äntligen erkänt att de sorterade sopor som vi betalar för att lämnar ifrån oss har ett värde. Nu väntar jag med spänning på hur mycket jag ska på i ersättning för min vara.

Lars Mörtsell Herresta