Blir så trött!

20 augusti 2019 06:00

Läser om och ser på tv hur problemet med personalbrist inom äldre och demensvård ständigt ökar. Trots att det i mitt tycke är världens bästa jobb är det för få som vill utbilda sig till undersköterskor. Varför?

Många kompetenta yrkesskickliga undersköterskor med många års erfarenhet av demensvård flyr verksamheterna. Varför?

Här kommer svaren:

* Urusla scheman som inte går att kombinera med familjeliv och socialt umgänge.

* Ständiga neddragningar av personal vilket leder till utbrändhet och sjukskrivning av de som är kvar.

* Toppstyrd verksamhet in i minsta detalj av inkompetenta politiker och chefer som inte har en aning om hur en dement människa fungerar

* Känslan av ständigt dåligt samvete för att de dementa inte får leva det liv de har rätt till.

* Dåliga löner och ob-tillägg

Man behöver inte vara kärnfysiker för att begripa varför kompetent personal flyr verksamheterna och nyrekryteringen av undersköterskor går så trögt. Medan politiker och chefer står som frågetecken och kliar sig i huvudet blir problemet större och större. Hoppas att även dessa någon gång förstår hur det hänger ihop.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Berglind. Före detta undersköterska på Tunagården