Insändare Bostadstillägget för pensionärer har med rätta varit uppe till debatt på olika plattformar på sistone. I den vevan går socialministern Lena Hallengren ut och säger att cirka 100 000 pensionärer som är berättigade till bostadstillägg inte ens har lämnat in en ansökan. Tur är väl det. Varför då? Mina föräldrar ansökte om bostadstillägg i mars 2019. Pensionsmyndigheten bekräftade kort därefter att de tagit emot ansökan, men sedan har det varit knäpptyst. Under tiden har jag läst att man måste räkna med minst sex månaders handläggningstid för de här ärendena. Pensionsmyndigheten skyller på resursbrist. Den långa väntetiden är inget annat än en stor skandal, eftersom de flesta som söker tillägget är i ett akut behov av de extra pengarna. Att socialministern då med sitt uttalande indirekt uppmanar till ytterligare ansökningar utan att föreslå åtgärder för att korta handläggningstiden tycker jag är både ansvarslöst och aningslöst.